Berzina, I., Lauberte, I. (2019) Tactical Model for Constructing Prototype of Automatized Assessment of Tourism Economic Impact

Research for Rural Development 2019, 2, 232-239, DOI: 10.22616/rrd.25.2019.074, ISSN 2255-923X (online)

Pilns teksts pieejams šeit.

+ vairākaizvērt
Gintere, I. (2019). A New Digital Art Game: The Art of the Future

International Scientific Conference “Society, Integration, Education” (SIE-2019) Proceedings, vol. 4, pp. 346-360. Rēzekne Academy of Technologies, May 24th-25th. 

+ vairākaizvērt
Paškevica, B. (2018). Sievietes Reformācijas ceļā

Rīga LU Akadēmiskais apgāds

+ vairākaizvērt
Paškevica, B. (2018) Gothards Frīdrihs Stenders (1714-1796) un apgaismība Baltijā

Rīga LU LFMI

+ vairākaizvērt
Klepers, A. (2018). Spatial analysis of tourism places in post-Soviet contexts: Tourist destination of Baltic states

Journal of Remote Sensing & GIS

Kopsavilkums pieejams šeit.

+ vairākaizvērt
Leščevica, M., Kreituze, I. (2018). Prospect possibilities of remote work for involvement of Latvian diaspora in economy and businesses of Latvia

Proceedings of the International Scientific Conference "Research for rural development 2018", Volume II, 2018. pp. 173-179.

Pilns teksts pieejams šeit.

+ vairākaizvērt
Kalnačs, J. (2018). Lost portraits. The first half of the 20th century

Neputns, 2018. ISBN 978-9934-538-24-7

+ vairākaizvērt
Berzina, I., Lauberte, I. (2018) The Model of Automation and Extension of Tourism Economic Impact in Specific Regions

Research for Rural Development 201;8 Volume No 2, 2018, pp. 195-202; DOI: 10.22616/rrd.24.2018.072; ISSN 1691-4031 (print), ISSN 2255-923X (online)

Apstiprināts un indeksēts datubāzēs: AGRIS; CAB ABSTRACTS; CABI pilns teksts; EBSCO Academic Search Complete; Web of Science ™- Clarivate Analytics (former Thomson Reuters); Thomson Reuters Elsevier SCOPUS

+ vairākaizvērt
Smaļinskis, J. (2018) Dabas un kultūras mantojuma izmantošana tūrisma mārketingā
+ vairākaizvērt
Rozentāle, S., Druva-Druvaskalne, I. (2018). Lauku telpas dzīvotspēja

Pārskats par tautas attīstību

+ vairākaizvērt
Grinfelde,I., Veliverronena, L. (2018). The limits of creative approach: conducting an orchestra of emotions in the darkness

Creativity studies, Volume 11 Issue 2: 362–376

Pilns teksts pieejams šeit.

+ vairākaizvērt
Rajevska, F. (2018). Sociālās politikas transformācijas līkloči Latvijā pēckrīzes posmā

Sociālās politikas transformācijas līkloči, 6-23. lpp

+ vairākaizvērt
Broka, A., Mihailova, H. Demme-Vimba, D. - Atbalsta sistēmas analīze sociāli mazaizsargāto jauniešu spējināšanā/spēcināšanā lauku apvidos Vidzemes reģionā

Sociālās politikas transformācijas līkloči, 141.-178. lpp

+ vairākaizvērt
Golča, L.(2018). Sociālās investīcijas darba vidē balstītu mācību attīstīšanai

Sociālās politikas transformācijas līkloči, 96.-120. lpp

+ vairākaizvērt
Kūkoja, K. (2018). Sociālās investīcijas pirmsskolas vecuma bērnos

Sociālās politikas transformācijas līkloči, 50.-59. lpp.

+ vairākaizvērt
Kūle, L. (2018). Speciālās izglītības iekļaušana pirmsskolas un pamatskolas vispārējā izglītībā Latvijā

Sociālās politikas transformācijas līkloči, 60.-95.lpp.

+ vairākaizvērt
Lāce, T. (2018). Valdības politika bērnu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanā Latvijā

Sociālās politikas transformācijas līkloči, 24.-49. lpp

+ vairākaizvērt
Rajevska, F. (2018). Sociālā politika

Nacionālā enciklopēdija. Latvija. LNB, lpp.644-646

+ vairākaizvērt
Java, O. (2018). Restoration of a degraded bog hydrological regime using system dynamics modeling.

CBU International Conference on Innovation in Science and Education, March 21-23, Prague, pp.1105-1113

Print ISSN 1805-997X, Online ISSN 1805-9961

Pilns teksts pieejams šeit.

+ vairākaizvērt
Druva-Druvaskalne I., Līviņa A. (2018). Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā dzīvojošo jauniešu vides apziņa

HESPI, Valmiera

Pilns teksts pieejams šeit.

+ vairākaizvērt