Profesiju pētījums

Pētījuma mērķis: identificēt Valmierā un Vidzemes reģionā piedāvātās izglītības atbilstību uzņēmēju pieprasījumam un nodarbinātības prognozēm.

Pasūtītājs: Valmieras pilsētas pašvaldība

Projekta vadītāja: Sarmīte Rozentāle.

Pētnieku grupa: Agita Līviņa, Sandra Brigsa, Aigars Andersons, Ieva Kreituze.

Pētījuma īstenošanu atbalsta Valmieras pilsētas pašvaldība.

Projekta mājaslapa

Pētījuma teksts pilnā apjomā