Pētījumi kompleksai ķermeņa rehabilitācijas īstenošanai cilvēkiem ar apakšējo ekstremitāšu amputācijām, izmantojot paplašināto realitāti un valkājamo tehnoloģiju datu atbalstu

PostDoc LV

Aktualizēts 15.04.2019.

Projekts risina divas rehabilitācijas procesa problēmas, kas skar gan pacientus - cilvēkus ar apakšējo ekstremitāšu amputācijām (turpmāk CAEA), gan viņu fizioterapeitus. Pirmā ir periodisks un nepietiekami efektīvs rehabilitācijas process, otrā - līdz šim ierobežotās iespējas apstrādāt, interpretēt un saprotamā veidā izmantot tik lielu datu apjomu, kāds rodas rehabilitācijas procesa laikā.

Tādēļ projekta mērķis ir izstrādāt paplašinātās realitātes risinājumu, kurā tiktu implementēta jauna rehabilitācijas metode, inovatīvas valkājamās tehnoloģijas un uz medicīnas zinātību balstīti algoritmi, ar kuru palīdzību tiktu paaugstināta CAEA dzīves kvalitāte, paātrināts rehabilitācijas process un reintegrēšanās sabiedrībā un darbā. Apvienojot dziļās muskulatūras treniņu ar diafragmālās elpošanas tehniku, tiks paaugstināta ķermeņa stabilitāte un samazināts CAEA raksturīgais krišanas risks, muguras lejas daļas sāpes, kardiovaskulārās un elpošanas komplikācijas. Turklāt, tehnoloģiskais risinājums nodrošinās ilgtermiņa rehabilitācijas pārraudzību, reāllaika visa ķermeņa precīzu monitorēšanu un uz lietotāju vērstu viegli saprotamu rehabilitācijas procesa vadību cilvēkiem ar ierobežotām iespējām. Aktivitātes: jaunas rehabilitācijas metodes izstrāde un validācija, valkājamo tehnoloģiju savietojamības testi, paplašinātās realitātes risinājuma izstrāde, risinājuma lietotāju testi, mobilitāte un rezultātu izplatīšana.

Projekta rezultātā tiks izstrādāts prototips paplašinātiem lietotāju testiem un gatavības komercializācijai novērtēšanai, kā arī tiks iegūtas padziļinātas zināšanas par CAEA vajadzībām un ierobežojumiem rehabilitācijas laikā, tiks iegūtas padziļinātas zināšanās no zinātniskā skatu punkta, kas varētu atklāt un pierādīt jaunu pieeju par ķermeņa darbības principiem un likumsakarībām.

 

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Projekta vadītājs: Dr.sc.ing. Linda Lancere (linda.lancere@va.lv)

Projekta veids: ERAF

Projekta īstenošanas laiks: 02.01.2019. - 30.12.2021.

Projekta numurs: 1.1.1.2/VIAA/2/18/357