Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Vidzemes Augstskola (turpmāk tekstā - ViA) izsludina pēcdoktorantu pieteikumu 3. kārtas priekšatlasi darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā» pasākuma «Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts».

Pasākuma mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot viņu karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

 

Atbilstības kritēriji:

 1. Doktora grāds iegūts pēc 2008.gada 15.jūlija;
 2. Pētniecības projekta pieteikums, kas veicina Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) sasniegšanu;
 3. Pētniecības projekta pieteikums, kas atbilst ViA pētniecības virziena - Digitālie risinājumi sociālo problēmu risināšanai vienam no apakšvirzieniem:
  • Tautsaimniecības viedās tehnoloģijas un ekobūves
  • Virtuālās realitātes tehnoloģijas un vizualizācija
  • E-studiju pārvaldība un tehnoloģijas
  • Sociotehnisku sistēmu modelēšanas tehnoloģijas
  • Ilgtspējīga tautsaimniecība un zināšanu sabiedrība
  • Komunikācijas ekosistēma un tehnoloģijas
  • Kiberdrošība

 

Pētniecības pieteikuma veidi: fundamentālie vai rūpnieciskie pētījumi

 

Maksimālais finansējums: 133 806 EUR vienam projektam ar maksimālo atalgojumu 2731 EUR mēnesī (ieskaitot nodokļus) un maksimālajām vienības izmaksas 800 EUR mēnesī

 

Maksimālais pētījuma termiņš: 36 mēneši

 

Priekšatlases pētījuma pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2019.gada 15.jūnijs

Pēcdoktorantūras pētījumu priekšatlase ViA ir pirmais posms pēcdoktorantūras pieteikumu sagatavošanai iesniegšanai Valsts izglītības attīstības aģentūrā.

 

Priekšatlasei iesniedzamie dokumenti dokumenti:

 1. Europass CV;
 2. Saraksts ar zinātniskajām publikācijām un to kopijas;
 3. Pētniecības projekta pieteikums.

Plašāka informācija par pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu konkursu pieejama šeit.

 

Kontakti:

Oskars Java
Zinātnisko projektu vadītājs
Vidzemes Augstskola
Cēsu iela 4, Valmiera, LV 4201
Tel.: 28678558
E-pasts: oskars.java@va.lv