Datortīklu laboratorija 

Datortīklu laboratorijā studenti var realizēt iegūtās teorētiskās zināšanas praksē.

Studentiem ir iespēja veikt datoru montāžu un demontāžu. Iespējams veikt neliela tīkla uzstādīšanu, sākot ar pašu zemāko līmeni – kabeļu vilkšanu.

Veicot tīkla uzstādīšanu, students var izmantot gan lokālo, gan globālo datortīklu tehnoloģijas.

Studentiem ir iespēja darboties ar pasaulē atzītu aparatūras ražotāju iekārtām, tai skaitā Cisco un Mikrotik.

Studentiem ir iespējams veikt tīkla izveidi pilnībā, pirms darba pabeigšanas izveidoto tīklu ir iespējams gan notestēt, gan sertificēt, izmantojot tieši šim nolūkam paredzētu aparatūru.


Datortīklu laboratorijā ir iespējams veikt arī pētnieciskos darbus, kas saistīti ar dažādām datortīklu tehnoloģijām un datortīkla pielietojumiem, un kam nepieciešama attiecīgā aparatūra.


Kontakti:

Nauris Metlāns

Datortīklu laboratorijas vadītājs

Vidzemes Augstskola

Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūts (SSII)

Tērbatas iela 10, Valmiera

e-pasts: nauris.metlans@va.lv

 

E-studiju pārvaldības un tehnoloģiju laboratorija


Zinātnes virziena „Informācijas tehnoloģijas” apakšvirziena „E-studiju pārvaldība un tehnoloģijas” mērķis ir attīstīt e-studiju risinājumu arhitektūru, inženieriju un tehnoloģijas, zināšanu radīšanas un pārneses procesus, lietojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, lai radītu reālā laikā, katrā vietā, vienmēr pieejamus augstas kvalitātes e-studiju risinājumus individuālā, organizācijas un sabiedrības līmenī.


 

Līdzšinējās e-studiju laboratorijas iestrādes un potenciālie darbības virzieni:

•   E-apmācību sistēmas funkcionalitāte un paplašināšana
•   E-studiju vides pielāgošana, sistēmas lietotāju atbalsts
•   WEB konferenču rīka prasības un uzstādīšana
•   E-kursu sagatavošanas metodoloģija
•   E-apmācības kursu metodoloģija
•   Digitālo apmācību materiālu sagatavošana un tehnoloģiskais atbalsts
•   Mūžizglītības attīstības tehnoloģiskie risinājumi, stratēģija

Kontakti:

Sarma Cakula

Mediju laboratorijas: E-studiju pārvaldība un tehnoloģija vadītāja

Vidzemes Augstskola

Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI)

Cēsu ielā 4, Valmiera

e-pasts: sarma.cakula@va.lv

 

 

 

Telpiskās pētniecības laboratorija

Telpiskās pētniecības laboratorijas mērķis ir sniegt atbalstu tautsaimniecības nozaru pētījumiem, izmantojot ģeotelpiskos datus, akcentu liekot uz tūrisma nozari.

Kā pamatrīks tiek izmantotas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) sniegtās iespējas, kas plaši tiek lietota dažādu datu un procesu attēlošanai vizuālā veidā. ĢIS sevī ietver ģeogrāfisko datu un citu tematisko datu uzglabāšanu, atjaunošanu, to analīzi un vizualizāciju (karšu, diagrammu u.c. veidā).

Laboratorijas rīcībā ir jaunākā ARC GIS programmatūra, kas ļauj pētījumos izmantot inovatīvas ģeotelpisko datu apstrādes un analīzes metodes.

Telpiskās pētniecības laboratorijas viens no pamatproduktiem ir oriģināla Latvijas tūrisma un atpūtas nozares ģeotelpisko datu bāze, kura regulāri tiek aktualizēta. Tā ir kvalitatīvs papildinājums lielo datu un biznesa inteliģences risinājumu analītisko rezultātu interpretēšanai, palīdz prognozēt tūrisma attīstību dažāda mēroga galamērķos.

Lielie dati  (Big Data) ir lielu apjomu dažādu veidu dati, kas iegūti no dažādiem avotiem, piemēram, cilvēkiem, iekārtām vai sensoriem.

Laboratorijas rīcībā ir ierīces tūristu mobilitātes un publisko pasākumu apmeklētāju plūsmas laika, telpas un uzvedības mērījumiem, ierīces dažāda rakstura lineāras tūristu un apmeklētāju plūsmas mērījumiem, ierīces īslaicīga lokāla rakstura apmeklētāju plūsmas telpiskajiem mērījumiem. Lauku apsekojumos, aptaujās ir iespēja izmantot planšetdatorus un GPS ierīces.

Līdzšinējās iestrādes, potenciālie darbības virzieni, pielietojums:

•   Tūrisma un atpūtas izpausmju sociālā, ekonomiskā un vides ietekme.
•   Tūrisma pasākumu un tirgvedības darbību efektivitātes noteikšana.
•   Tūristu mobilitātes un publisko pasākumu apmeklētāju plūsmas laika, telpas un uzvedības mērījumi.
•   Stratēģisko plānu izstrāde uzņēmuma, vietas vai galamērķa attīstības līmenī.
•   Nozares problēm-gadījumu identificēšana un risinājumu meklējumi.   
•   Tūrisma sociāli ekonomisko efektu mērīšana specifiskās reģionālās teritorijās. 

Kontakti:

Iveta Druva-Druvaskalne

Telpiskās pētniecības laboratorijas vadītāja

Vidzemes Augstskola

Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI)

Cēsu ielā 4, Valmiera, 107.kab.

e-pasts: iveta.druva@va.lv

 

Virtuālās un papildinātās realitātes laboratorija

Interaktīvu, trīsdimensionālu (3D) vižu un scenāriju izstrāde, kas ir orientēta uz virtuālās un papildinātās realitātes (VR/AR) tehnoloģiju izmantošanu.


Tradicionālās ievades ierīces, kā pele un klaviatūra, tiek aizstātas ar trīs dimensiju manipulatoru, datu cimdu, kursorsviru, skārienjūtīgām virsmām, žestiem, rokas vai galvas pozīcijas izsekošanas ierīcēm u.tml.

Tradicionālo vizuālo izvades ierīču vietā tiek izmantotas stereoskopiskie ekrāni, CAVE sistēmas, galvas displeji vai projekcijas sienas.

Interaktīvo un apmācības sistēmu projektēšanā tiek izmantotas jaunākās VR/AR sistēmu autorēšanas platformas un CAD programmatūra.


Pakalpojumā tiek sagatavota piemērota fiziskā struktūra, kā arī būtisks uzsvars tiek likts uz dažādu scenāriju realizāciju mācību procesā, kas nodrošina lietotāju līdzdalību ar dažādām priekšzināšanām un atšķirīgām uztveres spējām.

Vienkāršākie scenāriji balstās uz soli-pa-solim apmācības principa, savukārt pārbaudes scenāriji nodrošina iegūto zināšanu vērtēšanu gan mācību procesa laikā, gan pēc tā.

Šādu risinājumu izmantošanas galvenās priekšrocības ir mācību procesa paātrināšana, iespēja apmācīt darboties ar dārgām un bīstamām iekārtām, iespēja nodrošināt apmācību arī darba vietā uz vietas reālā darba režīmā, kā arī šāds apmācību process ir saistošs un interaktīvs, paverot iespēju arī dažādu eksperimentu veikšanai, nesabojājot reālo aprīkojumu un neapdraudot vides dalībnieka veselību.

Līdzšinējās VR/AR laboratorijas iestrādes un potenciālie darbības virzieni, pielietojums:

•   Industriālā apmācība. Montāžas, demontāžas, vadības un uzturēšanas scenāriji.

•   Pilsētvides plānošana un arhitektūra. Papildinātās realitātes risinājumi āra apstākļos un iekštelpās.

•   Medicīnas un anatomijas interaktīvie studiju līdzekļi un aprīkojums.

•   Vizualizācijas risinājumi loģistikā, integrējot RFID tehnoloģijas un reālā laika objektu izsekojamību.

•   Tūrisma un vēstures risinājumi. Virtuālās 3D tūres, ēku vizualizācija dažādos vēstures periodos, papildinātās realitātes risinājumi ceļotājiem 2D un 3D režīmos. Muzeju eksponātu elektroniska saglabāšana un prototipēšana. 

•   Izklaidējoši izglītojošas vides (gamification, edutainment, serious gaming, game based learning) bibliotēkām, skolām un pirmskolas izglītības iestādēm. 

•   Mārketings un produktu demonstrēšana. Virtuālie 3D objekti reālā telpā (izstādēs, uz ielas, utt.).

Kontakti:

Arnis Cīrulis

Virtuālās un papildinātās realitātes laboratorijas vadītājs

Vidzemes Augstskola

Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūts (SSII)

Tērbatas iela 10, Valmiera

e-pasts: arnis.cirulis@va.lv

 

 

Multimediju laboratorija

VA multimediju laboratorija šobrīd ir aprīkota ar profesionālu pārvietojamu TV studiju un multimediju satura montāžas iekārtām.

Tehniski var tikt nodrošinātās filmēšanas 3-8 kameru režīmā (sadarbībā ar ReTV) gan VA studijā, gan ārpus tās. Profesionālā video tehnika nodrošina gan satura ieraksta, gan tiešraides iespējas TV ēterā un/vai sociālajos portālos HD un augstākā kvalitātē.

Tehnika ir piemērota gan dažādu tematisko raidījumu filmēšanai, montāžai, gan lai nodrošinātu konferenču, koncertu un citu pasākumu kvalitatīvu atspoguļošanu. Tehnika piemērota arī dokumentālo filmu un cita lielformāta audiovizuālā satura radīšanai. Tehniku var izmantot arī mediju treniņiem.

Tehnikas komplektā ietilpst pārvietojamās studijas pilns aprīkojums: kameras, režijas pults, ieraksta un montāžas iekārtas, mikrofoni, saziņas ierīces, attālināta bezvadu kameras pieslēgšanas iekārta kā arī studijas suflieris (iekārta, tekstu lasīšanai skatoties kamerā), profesionāls drons, studijas un izbraukumu gaismas un citas profesionālas TV tehnikas vienības.

Multimediju laboratorija sadarbībā ar Re:TV jau ir realizējusi vairākus kopprojektus, kuru tehniskā bāze ir bijusi ViA tehniskie un profesionālie resursi, piemēram, raidījumu cikls “Vidzemē runā atklāti”, Saeimas debates- ekspertu studiju u.c.

Sadarbībā ar nacionālo televīzijas kanālu Re:TV un reģionālo TV “Vidzemes televīzija” saturs tiek sagatavots un pārraidīts Latvijā un multimediālās platformās visā pasaulē.

ReTV  vidējā auditorija (mēnesī) Latvijā ir ap 730 000 skatītāji.

Vidzemes Televīzija izplata savu saturu kanālā ReTV un internetā, vidējā sasniegtā viena raidījuma auditorija 30 000 skatītāju. Būtiska auditorijas daļa TV saturu patērē internetā. Papildus nosauktajiem skaitļiem, piemēram, sociālā tīkla vietnē Facebook ReTV ir 13 000 sekotāji, VTV ~ 7000 sekotāji un caur šo mediju mēnesī nereti tiek sasniegti pat 700 000 informācijas patērētāji.

ReTV-VTV komanda saturu šogad gatavo arī LTV un uzsāksim sadarbību ar LNT.

Šogad būs pieejams ari aprīkots filmēšanas paviljons-studija.

Kontakti:

Iveta Aunina

Multimediju laboratorijas vadītājs

Vidzemes Augstskola

Cēsu ielā 4, Valmiera

e-pasts: iveta.aunina@va.lv