Jaunajiem zinātniekiem

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekts ir nozīmīgs Eiropas Reģionālā attīstības fonda finanšu instruments, kas vērsts uz jauno zinātnieku (pēcdoktorantu) pētniecības kapacitātes un karjeras attīstību. Turpmāko 7 gadu laikā jaunajiem zinātniekiem būs pieejami vairāk nekā 60 miljoni eiro.

Pasākuma mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Pēcdoktorantu pētniecības pieteikumu var iesniegt Latvijas vai ārvalstu jaunais zinātnieks, kurš doktora grādu ieguvis ne agrāk kā 5 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas termiņa.

ViA Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlase (1.kārta) tika organizēta saskaņā ar 28.09.2016. ViA Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases nolikumu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases kārtas pētniecības pieteikumu iesniegšanai. 

ViA konkursā tika saņemti 4 pieteikumi:

“Lietu Interneta elementu dinamiska trīsdimensiju vizualizācija papildinātās realitātes režīmos āra apstākļos” (“IoT elements dynamic 3D visualization in outdoor augmented reality modes”) (asoc.prof. Arnis Cīrulis);

“Latvijas tūrisma intelekts” (“Tourism Intelligence Latvia”) (doc. Andris Klepers);

“Modernisma mākslas kodu veicināta IKT produktu inovācija” (“Leveraging ICT product innovations by enhancing codes of modern art”) (doc. Ieva Gintere);

“Tehno-sociālu sistēmu integrēts dizains: nākamās paaudzes tūrisma monitorings Latvijā” (“Integrated Design of Techo-Social Systems: Next Generation of Tourism Monitoring in Latvia”) (Iluta Bērziņa).

Visi ViA pieteikumi konkursa kārtībā 2017.gadā no Valsts izglītības attīstības aģentūras puses tikuši apstiprināti.

Kontaktinformācija:
Atis Kapenieks, Akadēmiskais un zinātņu prorektors
atis.kapenieks@va.lv 

Papildu informācija ŠEIT.