Kiberdrošības inženierija

Studiju programma ir licencēta akreditētā studiju virzienā "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne".

Jau šobrīd un tuvākajā laikā pieprasījums pēc inženierzinātņu un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistiem ievērojami pārsniegs piedāvājumu, tādējādi paverot lieliskas karjeras iespējas kiberdrošības speciālistiem. Sevišķs pieaugums gaidāms kiberdrošības industrijā, kur vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR) un NIS direktīva jau 2018. gadā ieviesīs straujas pārmaiņas, pastiprinot prasības e-pakalpojumu un e-produktu drošības testiem.

Ja Tev ir pastiprināta interese par kiberdrošību, augsta motivācija pētīt un rast risinājumus problēmām, kas saistītas ar informācijas drošības risku mazināšanu e-produktos, e-pakalpojumos, informācijas sistēmā vai kibertelpā – šī programma domāta Tev.

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras studiju virzienu un programmu reģistrs.

 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS

profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijās

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

līdz 2022. gada 31. decembrim

STUDIJU VEIDS

pilna laika studijas klātienē

STUDIJU VALODA

latviešu, angļu*

*studijas angļu valodā tiek īstenotas, ja studiju līgumu noslēdz vismaz viens ārzemju students.

BUDŽETA VIETU SKAITS 2019./2020.AK.G.

15

EUR 1924 (kopējā studiju maksa 4 semestriem - EUR 3981)

STUDIJU ILGUMS

2 gadi (4 semestri)

LEKCIJU NORISE

studijas norisināsies katru otro nedēļas nogali:  piektdienās - 17:30-20:40 sestdienās, svētdienas - 9:00-17:50

NEPIECIEŠAMA IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

Profesionālā bakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā vai tam pielīdzināma augstākā izglītība informācijas tehnoloģijās vai informācijas un komunikācijās tehnoloģijās vai tām pielīdzināmā jomā (pilna laika studijās pabeidzot vismaz četrus gadus ilgu studiju programmu).

Uzņemšana

Papilduzņemšana no 23.jūlija līdz 23.augustam magistri.va.lv

Piesakoties studiju programmā, jāiesniedz arī  Maģistra darba temata pieteikumsun CV (Eiropas forma).