Studiju programmas pamatsaturs

I: Indivīds, sabiedrība un digitālās tehnoloģijas
Demokrātijas teorijas un drošība
Eiroatlantiskās vērtības mūsdienu ģeopolitikā
Ievads propagandā un ietekmējošā komunikācijā
Ietekmējošās komunikācijas tiešsaistes rīki un metodes
Viedās tehnoloģijas un datu drošība
Argumentācijas teorija un kritiskā domāšana
Sociālā izziņa un cilvēka uzvedība
Ētika un vērtības
 
II: Stratēģiskā komunikācija
Stratēģiskās komunikācijas operacionalizācija
Komunikācijas teorijas 
Komunikācijas stratēģiskā plānošana un vadība (Komunikācijas stratēģijas plānošana, īstenošana un novērtēšana; komunikācija un attiecību veidošana ar dažādām auditorijām dažādos formātos un platformās; digitālā satura plānošana, veidošana un izplatīšana; mediju attiecības, krīžu komunikācija, reputācijas vadība)
Kultūra un komunikācija 
Starptautiskā stratēģiskā komunikācija un diplomātija
 
III: Pārvaldība
Pārvaldība un inovācijas
Organizāciju stratēģiskā vadība
Publiskās tiesības 
Politikas analīze 
ES institūcijas un pārvalde
Politekonomija
Ilgtspējīga resursu pārvaldība
Publiskās finanses
 
IV: Pētniecība un prakse
Maģistra darba seminārs (MD 1.daļa)
Prakse
Pētniecības prakse (MD 2.daļa)
Kvantitatīvās pētniecības metodes un lielo datu analīze
Kvalitatīvās pētniecības metodes
Maģistra darbs (MD 3.daļa)