STRATĒĢISKĀ KOMUNIKĀCIJA UN PĀRVALDĪBA

Programmas starpdisciplinaritāte: programmā tiek piedāvāta tāda zināšanu un prasmju kombinācija, kas nodrošina studējošajiem plašas un padziļinātas zināšanas par mūsdienu komunikācijas tendencēm un aktuālajiem politiskajiem, sociālajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem nacionālā un starptautiskā mērogā.

Programmas praktiskā ievirze: apgūtās zināšanas nekavējoties iespējams pielietot profesionālā darbā, lai ar stratēģiskās komunikācijas palīdzību studējošo pārstāvētās organizācijas un institūcijas veiksmīgi sasniegtu savus mērķus.

Inovatīvas studiju metodes: Programma balstās uz stratēģisko spēļu, simulāciju u.c. inovatīvu metožu izmantošanu, kas palīdz integrēt teorētiskās zināšanas ar praktisku šo zināšanu pielietojumu dažādu ar stratēģisko komunikāciju saistītu problēmu risināšanai mainīgu un neprognozējamu apstākļu vidē.

Studijas norisinās katru nedēļu piektdienās no plkst. 14.00 un sestdienās no plkst. 9.45.

Lai veiksmīgi apgūtu studiju programmas saturu, studentiem klātienē jāpiedalās arī piecās intensīvajās studiju nedēļās:

  • 04.09.2019. - 07.09.2019.
  • 06.11.2019. - 09.11.2019.
  • 15.01.2020. - 18.01.2020.
  • 01.04.2020. - 04.04.2020.
  • 10.06.2020. - 13.06.2020.

Vairāk informācijas: agnese.davidsone@va.lv

IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Maģistra grāds sociālajās zinātnēs

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2020. gada 31. decembrim

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA

Sabiedrības pārvaldes vadītājs

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas

STUDIJU VALODA

 Latviešu

BUDŽETA VIETU SKAITS 2020./2021. AK.G.

10

EUR 1924 (kopējā studiju maksa 4 semestriem - EUR 3981)

STUDIJU ILGUMS

2 gadi (4 semestri)

 

NEPIECIEŠAMA IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

Profesionālā vai akadēmiskā bakalaura grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība

UZŅEMŠANA

Uzņemšana no 29. JŪNIJA līdz 20. AUGUSTAM, līdz plkst. 14:00 ViA portālā magistri.va.lv

Piesakoties studiju programmā, jāiesniedz arī  Maģistra darba temata pieteikums un CV (Eiropas forma).

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.

Sadarbības partneri

Image removed.  Image removed.  Image removed.   Image removed.  Image removed. Image removed.  Image removed.  Image removed.