MEDIJU UN INFORMĀCIJAS PRATĪBA

Studiju programma ir licencēta akreditētā studiju virzienā “Informācijas un komunikācijas zinātnes”.

Studiju programma sniegs padziļinātas zināšanas un izkops prasmes tālākās profesionālās karjeras veidošanai un pilnvērtīgai pašrealizācijai mūsdienu globalizētajā, digitalizētajā un mediētajā vidē. Programma izstrādāta, sadarbojoties ar komunikācijas un mediju jomas ekspertiem, un tās saturs veidots, analizējot līdzīgas studiju programmas citviet pasaulē, kā arī, balstoties uz starptautiskām medijpratības un informācijpratības izglītības satura rekomendācijām. Programmā tiek pielietotas inovatīvas studiju metodes – stratēģiskās spēles, simulācijas u.c., kas palīdz integrēt teorētiskās zināšanas ar praktisku šo zināšanu pielietojumu dažādu ar medijpratību un informācijas pratību saistītu problēmu risināšanai mainīgu un neprognozējamu apstākļu vidē.

Studijas norisinās katru nedēļu piektdienās no plkst. 14.00 un sestdienās no plkst. 9.45.

Lai veiksmīgi apgūtu studiju programmas saturu, studentiem klātienē jāpiedalās arī piecās intensīvajās studiju nedēļās:

  • 04.09.2019. - 07.09.2019.
  • 06.11.2019. - 09.11.2019.
  • 15.01.2020. - 18.01.2020.
  • 01.04.2020. - 04.04.2020.
  • 10.06.2020. - 13.06.2020.

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras studiju virzienu un programmu reģistrs.

Vairāk informācijas: agnese.davidsone@va.lv.

IEGŪSTAMĀ IZGLĪTĪBA

akadēmiskais maģistra grāds komunikācijas zinātnē

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

līdz 2020. gada 31. decembrim

STUDIJU VEIDS

pilna laika studijas

STUDIJU VALODA

latviešu, angļu*

*studijas angļu valodā tiek īstenotas, ja studiju līgumu noslēdz vismaz viens ārzemju students.

BUDŽETA VIETU SKAITS 2020./2021.AK.G.

10

Studiju maksa - EUR 1924 (kopējā studiju maksa 3 semestriem EUR 2952,50; 4 semestriem - EUR 3981)

STUDIJU ILGUMS

-1.5 gadi (3 semestri) ar profesionālo bakalaura grādu

-2 gadi (4 semestri) ar akadēmisko bakalaura grādu

NEPIECIEŠAMA IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

Profesionālā vai akadēmiskā bakalaura grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība

UZŅEMŠANA

Uzņemšana no 29. JŪNIJA līdz 20. AUGUSTAM, līdz plkst. 14:00 ViA portālā magistri.va.lv

Piesakoties studiju programmā, jāiesniedz arī  Maģistra darba temata pieteikums un CV (Eiropas forma).

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.

Sadarbības partneri

Image removed.  Image removed.  Image removed.   Image removed.  Image removed. Image removed.  Image removed.  Image removed.