Studentu apvienība

Misija

Vidzemes Augstskolas Studentu apvienība ir platforma, kas respektē un pilnvērtīgi pārstāv Vidzemes Augstskolas studējošo intereses un tiesības akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos ne vien augstskolā, bet arī citās valsts institūcijās. Apvienība iestājas par labvēlīgas vides radīšanu studentu izaugsmei un labsajūtai.

Vīzija

Vidzemes Augstskolas studējošo intereses, viedoklis un tiesības tiek respektēts un pilnvērtīgi pārstāvēts. Augstskolā ir labvēlīga vide studentu izaugsmei un labsajūtai.

Mērķis

Vidzemes Augstskolas Studentu apvienība 2018./2019. gadā izvirzījusi mērķi veicināt Vidzemes Augstskolas studentu iesaistīšanos dažādos procesos un pasākumos, tostarp viest piederības sajūtu savai pilsētai un augstskolai, kā arī nodrošināt studentiem iespēju dzīvot sakārtotā vidē, piekopt veselīgu, aktīvu dzīvesveidu un baudīt dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas.


Mūsu darbību varētu iedalīt 3 lielos blokos:
 

1. Kur studenti, tur ballītes un lietderīga atpūta!

Viens no mūsu darbības sektoriem ir sporta un kultūras dzīves aktivitāšu organizēšana. Mēs studentiem nodrošinām gan ikdienas sporta aktivitātes, gan arī rīkojam dažādas balles un ballītes.

ViASA tradicionālie pasākumi - Sporta diena, Grandu cīņas, balle par godu ViA dzimšanas dienai, Rudens balle, Labdarības koncerts, Ziemassvētku balle un leģendārā Cukurballe.

2. Kam gan negadās dažādi pārpratumi un kļūdas...

Esam ieinteresēti, lai visas neskaidrības un problēmas tiktu atrisinātas, tāpēc droši vērsies pie mums gan akadēmiskajos, gan sadzīves un citos jautājumos – mēs Tev palīdzēsim!

- Dod ziņu, ja ir radušās problēmas kādā no studentu viesnīcām;

- Raksti, ja ir neskaidrības eksmatrikulācijas, stipendiju un citos studentiem aktuālos jautājumos!

3. Studentu valde pārstāv studentu viedokli dažādās ViA lēmējinstitūcijās

Senātā, Satversmes sapulcē, Stipendiju piešķiršanas komisijā, Akadēmiskās ētikas komisijā, lai citi ViA sadzird, ko studenti domā par daudzām un dažādām lietām, jo mums ir dota iespēja plānot, organizēt un pilnveidot savu studentu dzīvi.

Ja šķiet, ka studentu dzīve ir par vienmuļu un Tev ir idejas, kā to padarīt košāku - NĀC, un mēs KOPĀ to izmainīsim!!!

 


 

Mūsu kontaktinformācija:

valde@va.lv 


ViA Studentu apvienības Valdes prezidente:
Edīte Mežciema
edite.mezciema@va.lv
tālr. 26198998

Komunikācijas virziena vadītāja:
Annija Skudra
annija.skudra@va.lv
tālr. 26144620

Sociāli akadēmiskā virziena vadītāja:
Paula Rasa Pudāne
paularasa.pudane@va.lv
tālr. 26413064

Kultūras virziena vadītāja:
Uva Rogovska
uva.rogovska@va.lv
tālr. 26494600

Sporta virziena vadītājs:
Niks Samauskis
niks.samauskis@va.lv
tālr. 20538324

Starptautiskā virziena vadītāja:
Viktorija Sergejeva
viktorija.sergejeva@va.lv
tālr. 20338937

Vides virziena vadītājs:
Aksels Skvorcovs
aksels.skvorcovs@va.lv
tālr. 28653144

Sociālie tīkli:
Facebook: @ViAStudentuapvieniba
Instagram: @viasa_studenti

Mūsu sauklis: #viasaspējundara