Baltijas Starptautiskā vasaras skola (BISS)

BISS ir tradicionāla vasaras izglītības programma, kas kopš 1999. gada norisinās Vidzemes Augstskolā. Tā tiek organizēta ar Valmieras pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu. Līdz šim Baltijas Starptautiskajā vasaras skolā ir piedalījušies vairāk nekā 600 dalībnieki no 65 valstīm. Vasaras skolas sniedz iespēju dalībniekiem iepazīt mūsu kultūru, piedaloties mācību ekskursijās, festivālos, kopā svinot svētkus un apmeklējot dažādus Vidzemes un Latvijas nostūrus. Kā atzinuši daudzi ārvalstu dalībnieki, vasaras skolas pieredze rosinājusi interesi par Baltijas valstīm.

Gada students un studente. Cukurballe

Jau par tradīciju kļuvusī “Gada studentes un studenta” apbalvošana ik gadu sveic sabiedriski aktīvus studentus, kas popularizē Vidzemes Augstskolas vārdu Latvijā un pasaulē, iegulda savas intelektuālās un profesionālās spējas augstskolas attīstībā un ir īsteni ViA patrioti. Studentus nominē gan paši studenti, gan augstskolas darbinieki, pēc slēgtā balsojuma uzvarētāju sveikšana notiek gada sirsnīgākajā un saldākajā ballē, ko studenti iesaukuši par “Cukurballi”, tā notiek par godu visu mīlētāju dienai.

Vidzemes Augstskolas forums

Vidzemes Augstskolas forums jau vairākus gadus aicina valsts institūciju pārstāvjus, uzņēmēju un akadēmiskās vides pārstāvjus runāt par sabiedrībai aktuāliem jautājumiem. Pēdējā foruma temats bija Latvijas tautsaimniecība: pagātne, tagadne un nākotne.

ViA rallijs

ViA rallijs ir kolektīvs Vidzemes Augstskolas studentu, viesstudentu, pasniedzēju, administrācijas un draugu airējiens pa kādu no Latvijas upēm vai pārgājiens ar interesantu maršrutu. Pasākumā ietilpst arī citas aktivitātes (sacensības, titulu dāvināšana, iešana ekskursijās uz piekrastes apskates objektiem, "plostošana", kašķa uzsākšana utt.)

Pirmo Vidzemes Augstskolas laivu ralliju 2000. gadā uzrīkoja rūdītais ģeogrāfs Ilgvars Ābols. Nākamajā gadā Ilgvars Ābols visus organizācijas darbus jau nodeva pašu studentu rokās. Pasākums izvērtās tik labs, ka tad jau kļuva skaidrs – ViA rallijs kļūs par tradīciju. 
 

Vidzemes Augstskolas studentu pētniecisko darbu konference

Konferences mērķis ir veicināt studentu iesaistīšanos pētniecībā, sekmēt radošo spēju attīstību un studējošo profesionālo izaugsmi un noteikt labākos pētījumu autorus dažādās zinātņu nozarēs. Konference norisinās ik gadu rudenī, pulcējot studentus no dažādām studiju programmām. Labākie ViA studentu darbi tiek apkopi pētnieciskās konferences rakstu krājumā.

Skolēnu un skolotāju konferences

Ik gadu rudenī Vidzemes Augstskolā norisinās konference Vidzeme reģiona pedagogiem, kas regulāri pulcē pedagogus no dažādām Vidzemes izglītības iestādēm.

Taču pavasarī Vidzemes Augstskolas telpas piepilda Vidzemes reģionu skolu skolēni, kas prezentē savus zinātniski pētnieciskos darbus. Konferences mērķis ir padziļināt skolēnu pētnieciskās darbības prasmes dabas, humanitāro, sociālo un inženierzinātņu nozarēs, iesaistīt skolēnus pētnieciskajā darbībā, attīstīt prasmes patstāvīgi veikt pētnieciskus darbus, pilnveidot skolēnu prasmes iepazīstināt citus ar sava pētījuma rezultātiem un noskaidrot labākos pētījumus.
 

Labdarības koncerts

Ziemassvētku koncerts ir tradīcija, kas tika iedibināta 2012. gadā. Kopš tā laika katru gadu tiek vākti līdzekļi Valmieras dzīvnieku patversmes iemītniekiem, to mājokļu labiekārtošanai, pārtikai un citām vajadzībām. Tradīciju iedibināja tā brīža ViASA prezidente Vita Štrobindere. Labdarības aktivitāšu rīkotāji ar šiem pasākumiem vēlas aicināt cilvēkus kļūt par kāda patversmes iemītnieka saimnieku, bet, ja tas nav iespējams, palīdzēt šiem dzīvniekiem nodrošināt pēc iespējas labākus dzīves apstākļus.