Vidzemes Augstskolas emeritus profesora goda nosaukumu piešķir personai, kura bijusi ievēlēta ViA par profesoru vai asociēto profesoru un devusi īpašu ieguldījumu augstākās izglītības un/vai zinātnes attīstībā.

1

Dr.sc.pol. FELICIĀNA RAJEVSKA* 

Vidzemes Augstskolas ilggadējais mācībspēks, sociālekonomikas pētniece. 2017. gadā  saņēmusi valdības Atzinības rakstu. Izdevusi daudz un vērtīgas publikācijas, tostarp:

  1. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2012/2013. Ilgtspējīga nācija / Baiba Bela, Līga Rasnača, Mareks Niklass, Olga Rajevska, Feliciāna Rajevska, Didzis Stāvausis, Ilmārs Mežs, Juris Rozenvalds, Ivars Ijabs, Baiba Holma, Līga Krūmiņa, Daina Pakalna, Aija Zobena ; rec.: Vladimirs Meņšikovs, Ritma Rungule. - Rīga : LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2013. - 128 lpp. : il., tab.
  2. Rajevska, F. (2018). Sociālās politikas transformācijas līkloči Latvijā pēckrīzes posmā
  3. Latvijas iedzīvotāju identitātes un vienlīdzības vērtības : Valsts pētījumu programma “Nacionālā identitāte”, projekts “Nacionālā identitāte un sociālā cilvēkdrošība” / [Mareks Niklass, Jurijs Ņikišins, Olga Rajevska, Aivars Tabuns ; zinātniskie redaktori: Aivars Tabuns, Feliciana Rajevska ; zinātniskie recenzenti: Vladimirs Meņšikovs, Ritma Rungule ; literārā redaktore: Ausma Tabuna ; dizainu veidojusi Andra Liepiņa]. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 162 lpp. : il., tab. u.c.

Interviju ar F.Rajevsku lasiet šeit

*Vidzemes Augstskolas Senāta sēdes protokols (2018. gada 24. janvārī) apskatāms šeit