VIDZEMES AUGSTSKOLA
Reģ.Nr.LV90001342592

izsludina konkursu uz vakantiem amatiem Sabiedrības zinātņu fakultātē:

  • docents – 1 vieta (zinātnes nozare Politikas zinātne, apakšnozare Salīdzinošā politika)
  • lektors – 1 vieta (zinātnes nozare Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra, apakšnozare Citas mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras apakšnozares ar specializāciju Vizuālā komunikācija; no 01.09.2020.)

Pretendentiem uz vakanto amatu līdz 2020.gada 17.aprīlim jāiesniedz rektoram adresēta motivācijas vēstule, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko un metodisko darbu saraksts, CV. Pieteikumu sūtīt augstskolas juristei-personāla speciālistei (kabinets Nr.C204, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201) vai pa e-pastu agrita.somase@va.lv ar norādi „Konkurss uz akadēmisko amatu”; tālr.:26186555. Samaksa atbilstoši konkrētajā akadēmiskajā gadā veiktajam darbam; stundas likme docentam 9,82 EUR stundā, lektoram 7,85 EUR stundā.