VIDZEMES AUGSTSKOLA

Reģ.Nr.LV90001342592

izsludina konkursu uz vakanto amatu Sabiedrības zinātņu fakultātē:

  • asociētais profesors – 1 vieta (zinātnes nozare Psiholoģija, apakšnozare Sociālā psiholoģija).

Pretendentiem uz vakanto amatu līdz 2020.gada 26.martam jāiesniedz rektoram adresēta motivācijas vēstule, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko un metodisko darbu saraksts, CV. Pieteikumu sūtīt augstskolas juristei-personāla speciālistei (kabinets Nr.C204, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201) vai pa e-pastu agrita.somase@va.lv ar norādi „Konkurss uz akadēmisko amatu”; tālr.:26186555. Samaksa atbilstoši konkrētajā akadēmiskajā gadā veiktajam darbam; stundas likme 12,27 EUR stundā.