VIDZEMES AUGSTSKOLA
Reģ.Nr.LV90001342592

 

izsludina konkursu uz vakanto Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta direktora amatu:

 

Prasības pretendentam:

 • doktora grāds;
 • pieredze zinātnisku organizāciju/struktūrvienību vai pētnieku grupu vadībā vismaz viens gads;
 • pētniecības darba pieredze (publikācijas);
 • zinātnes projektu sagatavošanas un vadības pieredze;
 • angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī, citu valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • dalība starptautiskās vai Latvijas zinātniskās, akadēmiskās vai profesionālās organizācijās;
 • Latvijas un ES normatīvo aktu pārzināšana zinātnes, pētniecības un akadēmiskajā jomā;
 • prasme zinātnes komunikācijā (partneru tīkls, komunikācija ar zinātniekiem, studentiem, sabiedrību, industriju, valsts pārvaldi un medijiem);
 • redzējums par Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta attīstību, lai īstenotu institūta stratēģiskos mērķus un izstrādātu rīcības soļus mērķu sasniegšanai;
 • prasme vērtēt institūta zinātniskos sasniegumus un atskaitīties par tiem;
 • prasme veidot organizācijas/struktūrvienības zinātnes budžetu un efektīvi to izmantot;
 • prasme pārstāvēt Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta intereses Vidzemes Augstskolā, Izglītības un zinātnes ministrijā u.c. saistošās institūcijās.

Ievēlēšanas periods amatā ir pieci gadi. Darba slodze – 34 stundas mēnesī, atalgojums 785,00 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentiem uz vakanto amatu līdz 20.07.2019. jāiesniedz pieteikuma vēstule, institūta attīstības redzējums, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publikāciju saraksts, CV. Pieteikumu sūtīt augstskolas juristei-personāla speciālistei pa e-pastu agrita.somase@va.lv ar norādi „Konkurss uz institūta direktora amatu”; tālr.: 26186555.