Vidzemes Augstskola, reģistrācijas Nr.90001342592, 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros un atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī) izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi studiju virzienā:

Informācijas un komunikācijas zinātnes (1 vieta; atbilstošām zinātņu nozarēm un apakšnozarēm, darbības jomā komunikācijas teorija, specifiski digitālie mediji, auditoriju analīze, digitālais aktīvisms, medijpratība)

Kandidātu prasības un atlases kritēriji:

  1. personas, kuras pēdējo trīs  gadu laikā ir ievēlētas akadēmiskā amatā akreditētā ārvalstu augstskolā;

  2. personas, kurām ir doktora grāds attiecīgajā zinātnes nozarē vai līdzvērtīgā zinātnes nozarē un pētnieciskā darba pieredze komunikācijas zinātņu jomā;

  3. personas, kuras var vadīt  kursus studiju virziena “Informācijas un komunikācijas zinātne” bakalaura un maģistra programmās;

  4. personas, kuras var vadīt  kursus studiju virziena “Informācijas un komunikācijas zinātņu” bakalaura un maģistra studijās;

  5. angļu valodas zināšanas (C1 līmenis) un prasmes pasniegšanai internacionālā vidē (ir pieredze darbā ar ārvalstu studentiem vai ir pieredze dalībai mobilitātes pasākumos). Angļu valodas zināšanu līmeni apliecina starptautiskas testēšanas institūcijas izsniegts dokuments vai attiecīga valodas centra izsniegts sertifikāts, kas apliecina C1 angļu valodas zināšanu līmeni, vai ārvalsts augstskolas izsniegts diploms (ja angļu valoda ir bijusi studiju valoda).

Pieteikšanās termiņš: 2020.gada 31.augusts

Pieteikuma vēstuli (brīvā formā),  CV (Europass formā, ietverot zinātniskā darba pieredzi un publikāciju sarakstu) un angļu valodas zināšanu līmeni apliecinošu dokumentu sūtīt uz e-pasta adresi vakances@va.lv vai pa pastu uz adresi: Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera, Latvija, LV-4201  ar norādi "Atklātai ārvalstu akadēmiskā personāla atlasei".

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Vidzemes Augstskolas informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Vidzemes Augstskola.