Vija Melbārde

Mg.paed.
Biznesa vadības studiju virziena direktore
Lektore
Sabiedrības zinātņu fakultāte

vija.melbarde[at]va.lv

26603355

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Makroekonomika; Ekonomikas vēsture; Mikroekonomika

Galveni pētniecības virzieni: Cilvēkkapitāla vadība reģionos;