Vera Grāvīte

Mārketinga projektu vadītāja
Administratīvais departaments

vera.gravite[at]va.lv

22076755