Valdis Vīksna

Mg.paed., Mg.ing.
Lektors
Inženierzinātņu fakultāte

valdis.viksna[at]va.lv

29423864

 

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Materiālu mācība; Elektroapgāde un elektriskie aparāti; Programmēšanas pamati; Automātikas elementi, to uzbūve, darbība un pielietošana; Telekomunikācijas; Multimediju komunikācija; Tehniskā mehānika un materiālu pretestība