Tatjana Mažāne

Mg.sc.soc.
Starptautisko projektu vadītāja
Administratīvais departaments

tatjana.mazane[at]va.lv

64250853, 22042022