Solvita Stalidzāne

Mg.oec
Vecākā lietvede
Administratīvais departaments

solvita.stalidzane[at]va.lv

26182255