Selga Goldmane

Mg.philol.
Lektore
Sabiedrības zinātņu fakultāte

selga.goldmane[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Angļu valoda; Strapkultūru izpratne; Kino ceļojums: kultūra, atmiņa, raksturi un izpausmes

Maģistra līmeņa studiju kursi: Vizuālā kultūra un semiotika