Māris Skrīvelis

programmētāja asistents
Administratīvais departaments

maris.skrivelis[at]va.lv

27400411