Māra Maurāne

Mg.philol.
Informācijas tehnoloģiju studiju virziena studiju speciāliste
Inženierzinātņu fakultāte

mara.maurane[at]va.lv

28301333