Maija Sedleniece

Mg.sc.comp.
Lektore
Inženierzinātņu fakultāte

maija.sedleniece[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Cilvēkresursu vadība (ieskaitot lietvedību) un projektu vadība inženierzinātnēs; Datorzinības. IT un datorgrafikas lietojumi; Ievads saskarsmē un personālvadībā; Tīmekļa tehnoloģijas un drošas vietnes

Bachelor level study courses: Cilvēkresursu vadība (ieskaitot lietvedību) un projektu vadība inženierzinātnēs; Datorzinības. IT un datorgrafikas lietojumi; Ievads saskarsmē un personālvadībā; Tīmekļa tehnoloģijas un drošas vietnes