Madara Narņicka 

Bc.oec.
Sabiedrības zinātņu projektu vadītāja
Zināšanu un tehnoloģiju centrs

madara.narnicka[at]va.lv

20242590