Linda Krūmiņa

Mg.philol.
SAM821 un SAM822 projektu vadītāja
Administratīvais departaments

linda.krumina[at]va.lv

26186555