Ligita Kūle

HESPI zinātniskā asistente
Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI)

ligita.kule[at]va.lv