Līga Cirse

Bc.pol.
projekta NEXT GEN vadītāja
Zināšanu un tehnoloģiju centrs

liga.cirse[at]va.lv

64207227, 22045166