Laura Fišere

Mg.theol.
Tehnoloģisko projektu vadītāja
Zināšanu un tehnoloģiju centrs

laura.fisere[at]va.lv

64207227, 27867788