Lāsma Klečuna

Mūžizglītības projektu vadītāja
Zināšanu un tehnoloģiju centrs

lasma.klecuna[at]va.lv

64207227, 28374150