Kristīne Meldere

Bc.oec.
Inženierzinātņu fakultātes studiju lietvede
INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU STUDIJU VIRZIENA UN INŽENIERZINĀTŅU STUDIJU VIRZIENA STUDIJU SPECIĀLISTE
Inženierzinātņu fakultāte

kristine.meldere[at]va.lv

28301333