Kristīne Meldere

Bc.oec.
Inženierzinātņu fakultātes studiju lietvede
Mūžizglītības koordinatore
Inženierzinātņu fakultāte
Zināšanu un tehnoloģiju centrs

kristine.meldere[at]va/lv

28301333 (Inženierzinātņu fakultātē)

64207227, 28374150 (ZTC)