Katrīne Kūkoja

Mg.sc.comp.
HESPI direktora asistente
HESPI zinātniskā asistente
(ilgstošā prombūtnē)
Administratīvais departaments
Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI)

katrine.kukoja[at]va.lv

20226754