Juris Smaļinskis

Mg.biol.
Lektors
HESPI pētnieks
Sabiedrības zinātņu fakultāte
Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI)

juris.smalinskis[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Tūrisms un vides aizsardzība; Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas tūrismā; Integrētā apvidus prakse; Prakse uzņēmumā I, II; 

Galvenie pētniecības virzieni: Vide;dabas daudzveidība; ilgtspējīga attīstība; ekotūrisms; tūrisms