Jānis Rozītis

Ēku pārzinis
Administratīvais departaments

janis.rozitis[at]va.lv

29487109