Jānis Kleinbergs

Mg.sc.comp
IT grupas vadītājs
Administratīvais departaments

janis.kleinbergs[at]va.lv

29340322