Inta Vanaga

Mg. telpiskajā plānošanā
Studiju virziena "Arhitektūra un būvniecība" direktore
Inženierzinātņu fakultāte