Inita Sakne

Mg.sc.soc.
Finanšu un iepirkumu speciāliste
Administratīvais departaments

inita.sakne[at]va.lv

26681800