Inguna Kucina

Mg.oec.
Mūžizglītības projektu vadītāja
Zināšanu un tehnoloģiju centrs

inguna.kucina[at]va.lv

64207227, 28374150