Iluta Bērziņa

Dr.oec.
HESPI pētniece
Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI)

iluta.berzina[at]va.lv