Helga Ķemme

Bc.ing.
MŪŽIZGLĪTĪBAS KOORDINATORE
ADMINISTRATORE
Administratīvais departaments
Zināšanu un tehnoloģiju centrs
ADMINISTRATORE

info[at]va.lv

64207230 (Cēsu iela 4)
26603322 (Cēsu iela 4)
25443379 (Tērbatas iela 10)

MŪŽIZGLĪTĪBAS KOORDINATORE

64207227, 28374150