Edgars Jānis Plēģeris

Sistēmu un datortīklu administrators
Administratīvais departaments

edgarsjanis.plegeris[at]va.lv