Daina Ezertēva

Mg.sc.comp.
Studiju informācijas sistēmas vadītāja-studiju kvalitātes vadītāja
Administratīvais departaments

daina.ezerteva[at]va.lv

26182255