Daina Ezertēva

Mg.sc.comp.
Studiju administrēšanas grupas vadītāja
Administratīvais departaments

daina.ezerteva[at]va.lv

26182255