Baiba Pāvule-Malnača

Mg.philol.
Lektore
Sabiedrības zinātņu fakultāte

baiba.pavule[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Cultural Intelligence, Franču valoda I, Franču valoda II