Āris Aldiņš

Bc.sc.comp.
datorsistēmu un datortīklu administrators
Administratīvais departaments

aris.aldins[at]va.lv

26073337