Anda Arkliņa

Mg.oec.
HESPI zinātniskā asistente
Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI)

anda.arklina[at]va.lv