Anda Arkliņa

Mg.oec.
Tūrisma un atpūtas studiju virziena speciāliste
Sabiedrības zinātņu fakultāte

anda.arklina[at]va.lv

26182266