Agnese Dāvidsone

Dr.phil. (PhD)
Komunikācijas, mediju un pārvaldības virziena direktore
Docente
HESPI pētniece
Sabiedrības zinātņu fakultāte

agnese.davidsone[at]va.lv

26603344

 

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Latvijas mediju vide; Socioloģija; Jaunie mediji un politika; Pirmsdiploma prakse; Pētniecības prakse; Žurnālistikas žanri un tehnikas II

Maģistra līmeņa studiju kursi: Kvalitatīvās pētniecības metodes; Maģistra darba seminārs

Galvenie pētniecības virzieni: Komunikācija; Mediji; Žurnālistika