Agita Šmitiņa

Dr.sc.administr.
Docente
Sabiedrības zinātņu fakultāte

agita.smitina[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ievads saskarsmē un praktiskā personālvadība

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Sociālā psiholoģija; Uzņēmējdarbība radošajās industrijās; Profesionālā saskarsme IT projektos

Maģistra līmeņa studiju kursi: Projektu vadība un inovācijas radošajās industrijās

 Profesionālā saskarsme IT projektos