Ilona Āboliņa
Bc.oec.
Grāmatveža palīdze
Ilgvars Ābols
Mg.geogr.
Tūrisma un atpūtas studiju virziena direktors, lektors
Lasīt vairāk
Ilgvars Ābols
Mg.geogr.
Tūrisma un atpūtas studiju virziena direktors, lektors

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Tūrisma pamati; Mācību prakse - ekskursija I; Gada projekts I, II; Prakse uzņēmumā I, III; Pilsētu tūrisms; 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Tūrisma pamati; Mācību prakse - ekskursija I; Gada projekts I, II; Prakse uzņēmumā I, III; Pilsētu tūrisms; 

Āris Aldiņš
Bc.sc.comp.
datorsistēmu un datortīklu administrators
Lasīt vairāk
Āris Aldiņš
Bc.sc.comp.
datorsistēmu un datortīklu administrators

Tērbatas ielā 10, 206.kab.:

IT atbalsts, datortehniskais nodrošinājums, programmatūra datoru auditorijās un darbinieku darba vietās

 

 

Tērbatas ielā 10, 206.kab.:

IT atbalsts, datortehniskais nodrošinājums, programmatūra datoru auditorijās un darbinieku darba vietās

 

 

Aigars Andersons
Mg.oec., Mg.sc.comp.
Lektors
HESPI zinātniskais asistents
Lasīt vairāk
Aigars Andersons
Mg.oec., Mg.sc.comp.
Lektors
HESPI zinātniskais asistents

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Ievads uzņēmējdarbībā; Gada projekts I (biznesa plāns); Nekustamā īpašuma tirgus Latvijā; Uzņēmējdarbība radošajās industrijās; Biznesa plāns; Tautsaimniecība ES kontekstā; Uzņēmuma vadības procesu modelēšana; Uzņēmējdarbības pamati; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Projektu vadības stratēģijas un inovatīvie vadības procesi; E-komercija un bizness; Biznesa procesu imitāciju modelēšana

Galvenie pētniecības virzieni: RFID tehnoloģijas pasākumos; Nekustamo īpašumu sistēma; Lauku teritoriju ilgtspējīga attīstība

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Ievads uzņēmējdarbībā; Gada projekts I (biznesa plāns); Nekustamā īpašuma tirgus Latvijā; Uzņēmējdarbība radošajās industrijās; Biznesa plāns; Tautsaimniecība ES kontekstā; Uzņēmuma vadības procesu modelēšana; Uzņēmējdarbības pamati; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Projektu vadības stratēģijas un inovatīvie vadības procesi; E-komercija un bizness; Biznesa procesu imitāciju modelēšana

Galvenie pētniecības virzieni: RFID tehnoloģijas pasākumos; Nekustamo īpašumu sistēma; Lauku teritoriju ilgtspējīga attīstība

Dana Āre
Bc.oec
Tūrisma un atpūtas studiju virziena speciāliste
Anda Arkliņa
Mg.oec.
HESPI zinātniskā asistente
Iveta Auniņa
Mg.sc.soc.
Multimediju laboratorijas vadītāja
Digitālās komunikācijas satura speciāliste
Ojārs Balcers
Dr.phys.
SSII pētnieks

ojars.balcers[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Ojārs Bāliņš
Mg.math.ing., Mg.iur.
Vieslektors
Darba aizsardzības speciālists
Lasīt vairāk
Ojārs Bāliņš
Mg.math.ing., Mg.iur.
Vieslektors
Darba aizsardzības speciālists

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Darba un vides aizsardzība; Nozares tiesību pamati un standarti; Darba, vides un civilā aizsardzība; Darba un civilā aizsardzība un PMP; Ekoloģija un vides aizsardzība; Civilā aizsardzība;

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Programmēšana (Java) I; Programmēšana (Java) II; Programmatūras inženierija; Nozares tiesību pamati un standarti; Darba, vides un civilā aizsardzība; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Civilā aizsardzība

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Darba un vides aizsardzība; Nozares tiesību pamati un standarti; Darba, vides un civilā aizsardzība; Darba un civilā aizsardzība un PMP; Ekoloģija un vides aizsardzība; Civilā aizsardzība;

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Programmēšana (Java) I; Programmēšana (Java) II; Programmatūras inženierija; Nozares tiesību pamati un standarti; Darba, vides un civilā aizsardzība; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Civilā aizsardzība

Viesturs Bambāns
Mg.sc.ing.
SSII zinātniskais asistents

viesturs.bambans[at]va.lv

28301333

Ieva Bērziņa
Dr.sc.pol.
docente
Iluta Bērziņa
Dr.oec.
HESPI pētniece
Jānis Bikše
Mg.oec.
Lektors
HESPI zinātniskais asistents
Lasīt vairāk
Jānis Bikše
Mg.oec.
Lektors
HESPI zinātniskais asistents

Docēti studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ekonomikas pamati un loģistika; Ekonomikas pamati IT uzņēmumos; IT menedžments; Ekonomikas pamati;

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Ekonomikas pamati IT uzņēmumos; IT menedžments; Klientu vadības sistēmas; 

Docēti studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ekonomikas pamati un loģistika; Ekonomikas pamati IT uzņēmumos; IT menedžments; Ekonomikas pamati;

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Ekonomikas pamati IT uzņēmumos; IT menedžments; Klientu vadības sistēmas; 

Juris Binde
Dr.oec.
Profesors
SSII vadošais pētnieks
Lasīt vairāk
Juris Binde
Dr.oec.
Profesors
SSII vadošais pētnieks

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Mobilo telekomunikāciju tehnoloģijas un pielietošana;

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Mobilo telekomunikāciju tehnoloģijas un pielietošana;

Inese Birzniece
Dr.phys.
Lektore
SSII pētniece
Lasīt vairāk
Inese Birzniece
Dr.phys.
Lektore
SSII pētniece

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Fizika; Materiālu pretestība; Elektropneimoautomātika; Mašīnu un mehānismu teorija; Salāgojumi pielaides un tehniskie mērījumi

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Fizika; Materiālu pretestība; Elektropneimoautomātika; Mašīnu un mehānismu teorija; Salāgojumi pielaides un tehniskie mērījumi

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Fizika; Materiālu pretestība; Elektropneimoautomātika; Mašīnu un mehānismu teorija; Salāgojumi pielaides un tehniskie mērījumi

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Fizika; Materiālu pretestība; Elektropneimoautomātika; Mašīnu un mehānismu teorija; Salāgojumi pielaides un tehniskie mērījumi

Inguna Bobrova
Kopētāja operatore
Mohcine Boudhane
Pētnieks
Lasīt vairāk
Mohcine Boudhane
Pētnieks

Pētnieks Virtuālās realitātes tehnoloģiju un vizualizācijas apakašvirzienā

Maģistra līmeņa studiju kurss: Introduction in machine-learning and neural networks

Pētnieks Virtuālās realitātes tehnoloģiju un vizualizācijas apakašvirzienā

Maģistra līmeņa studiju kurss: Introduction in machine-learning and neural networks

Kristaps Brigmanis-Briģis
Mg.sc.comp.
SSII zinātniskais asistents
Lasīt vairāk
Kristaps Brigmanis-Briģis
Mg.sc.comp.
SSII zinātniskais asistents

Zinātniskais asistents Virtuālās realitātes tehnoloģiju un vizualizācijas apakšvirzienā

Maģistra līmeņa studiju kurss: Augmented reality and computer vision algorythms

Zinātniskais asistents Virtuālās realitātes tehnoloģiju un vizualizācijas apakšvirzienā

Maģistra līmeņa studiju kurss: Augmented reality and computer vision algorythms

Sandra Brigsa
Mg.sc.oec.
Lektore
Lasīt vairāk
Sandra Brigsa
Mg.sc.oec.
Lektore

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Finanšu vadība

Maģistra līmeņa studiju kursi: Korporatīvās un publiskās finanses; Publiskās finanses; Starptautiskā ekonomika; Pasākumu finanšu vadība, finansējums un sponsori

Galvenie pētniecības virzieni: Risku analīze; Pašnodarbināto attieksme pret valsts sociālo apdrošināšanu; Nodarbinātības izmaiņas

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Finanšu vadība

Maģistra līmeņa studiju kursi: Korporatīvās un publiskās finanses; Publiskās finanses; Starptautiskā ekonomika; Pasākumu finanšu vadība, finansējums un sponsori

Galvenie pētniecības virzieni: Risku analīze; Pašnodarbināto attieksme pret valsts sociālo apdrošināšanu; Nodarbinātības izmaiņas

Anna Broka
Mg.sc.pol.
Vieslektore
ZTC projektu zinātniskā asistente
HESPI Zinātniskā Asistente
Lasīt vairāk
Anna Broka
Mg.sc.pol.
Vieslektore
ZTC projektu zinātniskā asistente
HESPI Zinātniskā Asistente

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Politekonomija; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Pārvaldība un inovācijas; Politekonomija; Politikas analīze

Galvenie pētniecības virzieni: Starptautiskā sociālā labklājības un veselības politika; Sociālās inovācijas; Kopienas līdzdalība un spējināšana; Ilgtspējīga attīstība

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Politekonomija; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Pārvaldība un inovācijas; Politekonomija; Politikas analīze

Galvenie pētniecības virzieni: Starptautiskā sociālā labklājības un veselības politika; Sociālās inovācijas; Kopienas līdzdalība un spējināšana; Ilgtspējīga attīstība

Ilona Budule
Mg.sc.soc.
Informācijas sistēmu administratore
Jānis Buholcs
Dr.sc.comm.
Asociētais profesors
HESPI vadošais pētnieks
Lasīt vairāk
Jānis Buholcs
Dr.sc.comm.
Asociētais profesors
HESPI vadošais pētnieks

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Argumentācijas un kritiskā domāšana; Mediju ētika; Tiešsaistes informācijas vide; Mediju ekonomika un vadība; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Argumentācijas teorija un kritiskā domāšana; Ētika un vērtības; Mediju vadība un tiešsaistes ekonomika; Pasākumu mārketings;

Galvenie pētniecības virzieni: Migrācija un tiešsaistes vide; Sociālie mediji; Sociālais kapitāls; Tiešsaistes kopienas; Komunikācijas tehnoloģijas; Mediju ētika

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Argumentācijas un kritiskā domāšana; Mediju ētika; Tiešsaistes informācijas vide; Mediju ekonomika un vadība; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Argumentācijas teorija un kritiskā domāšana; Ētika un vērtības; Mediju vadība un tiešsaistes ekonomika; Pasākumu mārketings;

Galvenie pētniecības virzieni: Migrācija un tiešsaistes vide; Sociālie mediji; Sociālais kapitāls; Tiešsaistes kopienas; Komunikācijas tehnoloģijas; Mediju ētika

Sarma Cakula
Dr.paed.
Profesore
SSII vadošā pētniece
Lasīt vairāk
Sarma Cakula
Dr.paed.
Profesore
SSII vadošā pētniece

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ievads specialitātē; Pētījumu un praktisko darbu izstrādes un prezentēšanas metodika;

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Statistika un datorizētā informācijas apstrāde; Ievads specialitātē; Pētījumu un praktisko darbu izstrādes un prezentēšanas metodika; Algoritmi un datu struktūras; Statistika inženierzinātnēs; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde SPSS vidē; 

Doktorantūras līmeņa studiju kursi: Pētniecības darba metodoloģija un modelēšanas datu apstrāde;

Statistika inženierzinātnēs, 

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ievads specialitātē; Pētījumu un praktisko darbu izstrādes un prezentēšanas metodika;

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Statistika un datorizētā informācijas apstrāde; Ievads specialitātē; Pētījumu un praktisko darbu izstrādes un prezentēšanas metodika; Algoritmi un datu struktūras; Statistika inženierzinātnēs; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde SPSS vidē; 

Doktorantūras līmeņa studiju kursi: Pētniecības darba metodoloģija un modelēšanas datu apstrāde;

Statistika inženierzinātnēs, 

Līga Cirse
Bc.pol.
projekta NEXT GEN vadītāja
Arnis Cīrulis
Dr.sc.ing.
IT STUDIJU VIRZIENA DIREKTORA VIETNIEKS STUD. PROGR. „VIRTUĀLĀS REALITĀTES UN MOBILĀS TEHNOLOĢIJAS”
Maģistra studiju programmas "Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas" direktors
ASOCIĒTAIS PROFESORS
SSII vadošais pētnieks
Lasīt vairāk
Arnis Cīrulis
Dr.sc.ing.
IT STUDIJU VIRZIENA DIREKTORA VIETNIEKS STUD. PROGR. „VIRTUĀLĀS REALITĀTES UN MOBILĀS TEHNOLOĢIJAS”
Maģistra studiju programmas "Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas" direktors
ASOCIĒTAIS PROFESORS
SSII vadošais pētnieks

Pētniecības apakš virziena «Virtuālās realitātes tehnoloģijas un vizualizācija» vadītājs,

Virtuālās realitātes tehnoloģiju laboratorijas vadītājs,

VR/AR Hakatona organizators.

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Datu pārraides tīkli, Linux serveru administrēšana

Maģistra līmeņa studiju kursi: VR/AR innovations and actuality in various industries, VR/AR hardware and physical structure, elements of IoT;

Pētniecības apakš virziena «Virtuālās realitātes tehnoloģijas un vizualizācija» vadītājs,

Virtuālās realitātes tehnoloģiju laboratorijas vadītājs,

VR/AR Hakatona organizators.

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Datu pārraides tīkli, Linux serveru administrēšana

Maģistra līmeņa studiju kursi: VR/AR innovations and actuality in various industries, VR/AR hardware and physical structure, elements of IoT;

Līga Cvetkova
Mg.philol.
HESPI direktora asistente
Agnese Dāvidsone
PhD.
Sabiedrības zinātņu fakultātes dekāne
Komunikācijas, mediju un pārvaldības virziena direktore
Asociētā profesore
HESPI pētniece
Lasīt vairāk
Agnese Dāvidsone
PhD.
Sabiedrības zinātņu fakultātes dekāne
Komunikācijas, mediju un pārvaldības virziena direktore
Asociētā profesore
HESPI pētniece

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Latvijas mediju vide; Socioloģija; Jaunie mediji un politika; Pirmsdiploma prakse; Pētniecības prakse; Žurnālistikas žanri un tehnikas II

Maģistra līmeņa studiju kursi: Kvalitatīvās pētniecības metodes; Maģistra darba seminārs

Galvenie pētniecības virzieni: Komunikācija; Mediji; Žurnālistika

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Latvijas mediju vide; Socioloģija; Jaunie mediji un politika; Pirmsdiploma prakse; Pētniecības prakse; Žurnālistikas žanri un tehnikas II

Maģistra līmeņa studiju kursi: Kvalitatīvās pētniecības metodes; Maģistra darba seminārs

Galvenie pētniecības virzieni: Komunikācija; Mediji; Žurnālistika

Solvita Denisa-Liepniece
Dr.sc.comm.
Docente
HESPI pētniece
Lasīt vairāk
Solvita Denisa-Liepniece
Dr.sc.comm.
Docente
HESPI pētniece

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Radio un TV žurnālistika; Žurnālistikas praktikums; Žurnālistikas žanri un tehnikas I, II;

Maģistra līmeņa studiju kursi: Ievads propagandā un ietekmējošā komunikācijā; Ietekmējošās komunikācijas tiešsaistes rīki un metodes; Transmediju stāstniecības pamati

Galvenie pētniecības virzieni: Politiskā komunikācija; Audiovizuālie mediji; Mediju pratība; Starpkultūru komunikācija

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Radio un TV žurnālistika; Žurnālistikas praktikums; Žurnālistikas žanri un tehnikas I, II;

Maģistra līmeņa studiju kursi: Ievads propagandā un ietekmējošā komunikācijā; Ietekmējošās komunikācijas tiešsaistes rīki un metodes; Transmediju stāstniecības pamati

Galvenie pētniecības virzieni: Politiskā komunikācija; Audiovizuālie mediji; Mediju pratība; Starpkultūru komunikācija

Iveta Druva-Druvaskalne
Mg.geogr.
Lektore
Lasīt vairāk
Iveta Druva-Druvaskalne
Mg.geogr.
Lektore

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Tūrisma ģeogrāfija; Integrētā apvidus prakse; Baltijas jūras reģiona dabas tūrisma ģeogrāfija; Latvijas dabas tūrisma ģeogrāfija; Problēmu risinājumu projekts; Prakse uzņēmumā I, II; 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Tūrisma ģeogrāfija; Integrētā apvidus prakse; Baltijas jūras reģiona dabas tūrisma ģeogrāfija; Latvijas dabas tūrisma ģeogrāfija; Problēmu risinājumu projekts; Prakse uzņēmumā I, II; 

Inese Džarcāne
Mg.oec.
IT STUDIJU VIRZIENA DIREKTORA VIETNIEKS STUD. PROGR. „Kiberdrošības inženierija”
INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU STUDIJU VIRZIENA DIREKTORA P.I. VIETNIECE
Inese Ebele
Mg.sc.soc., Mg.oec.
Lektore
Lasīt vairāk
Inese Ebele
Mg.sc.soc., Mg.oec.
Lektore

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Cilvēkresursu vadība; Problēmu risinājumu projekts; Ievads uzņēmējdarbībā; Uzņēmuma vadības procesa modelēšana; Prakse uzņēmumā II; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Cilvēkresursu vadība un analīze; Starptautiskā cilvēkresursu vadība

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Cilvēkresursu vadība; Problēmu risinājumu projekts; Ievads uzņēmējdarbībā; Uzņēmuma vadības procesa modelēšana; Prakse uzņēmumā II; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Cilvēkresursu vadība un analīze; Starptautiskā cilvēkresursu vadība

Santa Eglīte
Bibliotekāre
Daina Ezertēva
Mg.sc.comp.
Studiju administrēšanas grupas vadītāja
Laura Fišere
Mg.theol.
Tehnoloģisko projektu vadītāja
Inženierzinātņu studiju virziena direktora vieniece studiju programmā "MEHATRONIKA"
Dainis Gelbergs
Mg.sc.ing.
Lektors
Lasīt vairāk
Dainis Gelbergs
Mg.sc.ing.
Lektors

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Būvfizika; Būvkonstrukcijas I, II, III;

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Būvfizika; Būvkonstrukcijas I, II, III;

Ieva Gintere
Dr.art.
Docente
Zinātnisko projektu vadītāja
HESPI pētniece
Lasīt vairāk
Ieva Gintere
Dr.art.
Docente
Zinātnisko projektu vadītāja
HESPI pētniece

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Ievads filozofijā; Praksē uzņēmumā II; 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Ievads filozofijā; Praksē uzņēmumā II; 

Selga Goldmane
Mg.philol.
Lektore
Lasīt vairāk
Selga Goldmane
Mg.philol.
Lektore

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Angļu valoda; Strapkultūru izpratne; Kino ceļojums: kultūra, atmiņa, raksturi un izpausmes

Maģistra līmeņa studiju kursi: Vizuālā kultūra un semiotika

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Angļu valoda; Strapkultūru izpratne; Kino ceļojums: kultūra, atmiņa, raksturi un izpausmes

Maģistra līmeņa studiju kursi: Vizuālā kultūra un semiotika

Inga Grāvele
Mg.sc.soc.
Galvenā bibliotekāre
Vera Grāvīte
Mārketinga projektu vadītāja
Iveta Grīnberga
Bc.oec.
Saimniecības pārvaldniece - Saimniecības grupas vadītāja

iveta.grinberga[at]va.lv

26651033

iveta.grinberga@va.lv

26651033

Ilze Grīnfelde
Mg.sc.soc.
Lektore
HESPI zinātniskā asistente
Lasīt vairāk
Ilze Grīnfelde
Mg.sc.soc.
Lektore
HESPI zinātniskā asistente

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Pasākumu plānošana un organizēšana; Lauku tūrisms; Tūrisma projektu vadība; Tumšais tūrisms un apmeklētāju motivācijas; Aktīvā tūrisma vadība; Starpkultūru komunikācija tūrismā; Āra dzīves prakse; Problēmu risinājumu projekts; Tumšais tūrisms un apmeklētāju motivācija; 

Galvenie pētniecības virzieni: Tumšais tūrisms; Reģionālie tūrisma resursi; Āra dzīve

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Pasākumu plānošana un organizēšana; Lauku tūrisms; Tūrisma projektu vadība; Tumšais tūrisms un apmeklētāju motivācijas; Aktīvā tūrisma vadība; Starpkultūru komunikācija tūrismā; Āra dzīves prakse; Problēmu risinājumu projekts; Tumšais tūrisms un apmeklētāju motivācija; 

Galvenie pētniecības virzieni: Tumšais tūrisms; Reģionālie tūrisma resursi; Āra dzīve

Edmunds Jansons
Mg.sc.comp.
Studiju programmas "Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas" direktors
Oskars Java
Mg.sc.comp.
zinātnisko projektu vadītājs
HESPI zinātniskais asistents
Anžela Jurāne-Brēmane
Dr.paed.
Docente
HESPI pētniece
Lasīt vairāk
Anžela Jurāne-Brēmane
Dr.paed.
Docente
HESPI pētniece

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Akadēmiskā rakstība, Radošā rakstība

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Akadēmiskā rakstība, Radošā rakstība

Jānis Kalnačs
Dr.art.
Profesors
HESPI pētnieks
Lasīt vairāk
Jānis Kalnačs
Dr.art.
Profesors
HESPI pētnieks

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Kultūras vēsture un tūrisms; Latvijas kultūrvēsture un tūrisms; Baltijas kultūras vēsture; Informācijas avoti un interpretācija; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Kultūras tūrisma vadība

Galvenie pētniecības virzieni: Kultūras mantojums; kultūras tūrisms

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Kultūras vēsture un tūrisms; Latvijas kultūrvēsture un tūrisms; Baltijas kultūras vēsture; Informācijas avoti un interpretācija; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Kultūras tūrisma vadība

Galvenie pētniecības virzieni: Kultūras mantojums; kultūras tūrisms

Iluta Kalniņa
Mg.soc.
GALVENĀ BIBLIOTEKĀRE
Tamāra Kalniņa
Komandante Stacijas ielā 22
Gatis Kampernovs
Mg.soc
Vieslektors, Latvijas ģeogrāfijas izlases vadītājs
Atis Kapenieks
Dr.phys.
Eksperts zinātnes stratēģiskajos jautājumos
Jānis Kapustāns
Mg.hist.
Lektors
Lasīt vairāk
Jānis Kapustāns
Mg.hist.
Lektors

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: ES politikas aspekti

Maģistra līmeņa studiju kursi: Eiroatlantiskās vērtības mūsdienu ģeopolitikā; ES institūcijas un pārvalde; ES politika uzņēmējdarbībā

Galvenie pētniecības virzieni: Baltijas valstu savstarpējās attiecības; Eiropas Savienības jautājumi; Latvija un ES

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: ES politikas aspekti

Maģistra līmeņa studiju kursi: Eiroatlantiskās vērtības mūsdienu ģeopolitikā; ES institūcijas un pārvalde; ES politika uzņēmējdarbībā

Galvenie pētniecības virzieni: Baltijas valstu savstarpējās attiecības; Eiropas Savienības jautājumi; Latvija un ES

Helga Ķemme
Bc.ing.
MŪŽIZGLĪTĪBAS KOORDINATORE
ADMINISTRATORE
Daina Ķīkule
Komunikācijas un mediju studiju virziena, Pārvaldības studiju virziena un Biznesa studiju virziena speciāliste
Lauris Klagišs
Mg.iur.
Datu aizsardzības speciālists
Jānis Kleinbergs
Mg.sc.comp
IT grupas vadītājs
Lasīt vairāk
Jānis Kleinbergs
Mg.sc.comp
IT grupas vadītājs

Tērbatas ielā 10, 107.kab.:
IT grupas sniegto pakalpojumu plānošana, uzraudzība; datortehniskā aprīkojuma, drukas materiālu (toneri, tintes, ID kartes) un programmatūras iegāde, kā arī remonta un servisa pakalpojumu pieteikšana; mobilo sakaru administrators; "EIS" administrators, iepircējs; iepirkumu komisijas loceklis;

Tērbatas ielā 10, 107.kab.:
IT grupas sniegto pakalpojumu plānošana, uzraudzība; datortehniskā aprīkojuma, drukas materiālu (toneri, tintes, ID kartes) un programmatūras iegāde, kā arī remonta un servisa pakalpojumu pieteikšana; mobilo sakaru administrators; "EIS" administrators, iepircējs; iepirkumu komisijas loceklis;

Andris Klepers
Dr.geogr.
Asociētais profesors
HESPI pētnieks
Lasīt vairāk
Andris Klepers
Dr.geogr.
Asociētais profesors
HESPI pētnieks

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Gidu darba metodika; Tūrisma tirgvedība; Informācijas avoti un interpretācija

Maģistra līmeņa studiju kursi: Tirgvedības stratēģijas un klasteri konkurētspējas paaugstināšanai; Pasākumu mārketings

Galvenie pētniecības virzieni: Tūrisma mārketings; telpiskā analīze; klasteri

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Gidu darba metodika; Tūrisma tirgvedība; Informācijas avoti un interpretācija

Maģistra līmeņa studiju kursi: Tirgvedības stratēģijas un klasteri konkurētspējas paaugstināšanai; Pasākumu mārketings

Galvenie pētniecības virzieni: Tūrisma mārketings; telpiskā analīze; klasteri

Rinalds Kreitūzis
Datorspeciālists

rinalds.kreituzis[at]va.lv

27861719

Lasīt vairāk
Rinalds Kreitūzis
Datorspeciālists

rinalds.kreituzis[at]va.lv

27861719

Cēsu ielā 4, 011. kab
IT atbalsts, datortehniskais nodrošinājums, programmatūra auditorijās un darbinieku darba vietās, fotovideo.va.lv tehnikas izsniegšana

Cēsu ielā 4, 011. kab
IT atbalsts, datortehniskais nodrošinājums, programmatūra auditorijās un darbinieku darba vietās, fotovideo.va.lv tehnikas izsniegšana

Linda Krūmiņa
Mg.philol.
SAM821 un SAM822 projektu vadītāja

linda.krumina[at]va.lv

26186555

Gatis Krūmiņš
Dr.hist.
Rektors
Asociētais profesors
HESPI vadošais pētnieks

gatis.krumins[at]va.lv

25416191 (rektorāts)

 

Lasīt vairāk
Gatis Krūmiņš
Dr.hist.
Rektors
Asociētais profesors
HESPI vadošais pētnieks

gatis.krumins[at]va.lv

25416191 (rektorāts)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Eiropas vēsture; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Ievads propagandā un ietekmējošā komunikācijā; Stratēģiskās komunikācijas operacionalizācija

Galvenie pētniecības virzieni: Vēsture; Tautsaimniecības attīstība

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Eiropas vēsture; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Ievads propagandā un ietekmējošā komunikācijā; Stratēģiskās komunikācijas operacionalizācija

Galvenie pētniecības virzieni: Vēsture; Tautsaimniecības attīstība

Dace Krutova
Mg.sc.ing.
Lektore

dace.krutova[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Lasīt vairāk
Dace Krutova
Mg.sc.ing.
Lektore

dace.krutova[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Docētie studiju kursi: 

Koledžas līmeņa studiju kursi: Nozares tiesību pamati un standarti; Rasēšana un projektēšanas pamati, būvniecība un tāmēšana; Būvķīmija. Būvmateriāli un ekoloģiskie būvmateriāli; Cilvēkresursu un projektu vadība inženierzinātnēs;
Kvalitātes vadības sistēmas un atbilstības novērtēšana būvniecībā

Docētie studiju kursi: 

Koledžas līmeņa studiju kursi: Nozares tiesību pamati un standarti; Rasēšana un projektēšanas pamati, būvniecība un tāmēšana; Būvķīmija. Būvmateriāli un ekoloģiskie būvmateriāli; Cilvēkresursu un projektu vadība inženierzinātnēs;
Kvalitātes vadības sistēmas un atbilstības novērtēšana būvniecībā

Inguna Kucina
Mg.oec.
Zināšanu un tehnoloģiju centra direktore
Mūžizglītības projektu vadītāja

inguna.kucina[at]va.lv

64207227, 28374150

Zane Kudure
Mg.admin.
Lektore

zane.kudure[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

Lasīt vairāk
Zane Kudure
Mg.admin.
Lektore

zane.kudure[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Tūrisma produkts; Tūrisma mārketings; MICE tūrisms, Viesmīlība; Tūrisma produkta veicināšana;

Maģistra līmeņa studiju kursi: Maģistra prakse;

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Tūrisma produkts; Tūrisma mārketings; MICE tūrisms, Viesmīlība; Tūrisma produkta veicināšana;

Maģistra līmeņa studiju kursi: Maģistra prakse;

Katrīne Kūkoja
Mg.sc.comp.
HESPI direktora asistente
HESPI zinātniskā asistente
(ilgstošā prombūtnē)

katrine.kukoja[at]va.lv

20226754

Ligita Kūle
HESPI zinātniskā asistente

ligita.kule[at]va.lv

Linda Lancere
Dr.sc.ing.
Pētniece SSII

linda.lancere[at]va.lv

28301333

 

Lasīt vairāk
Linda Lancere
Dr.sc.ing.
Pētniece SSII

linda.lancere[at]va.lv

28301333

 

Pētniece Virtuālās realitātes tehnoloģiju un vizualizācijas apakšvirzienā

Maģistra līmeņa studiju kurss Innovations and project management

Pētniece Virtuālās realitātes tehnoloģiju un vizualizācijas apakšvirzienā

Maģistra līmeņa studiju kurss Innovations and project management

Evita Lantrāte
Mg.sc.comp.
Bibliotēkas direktore

evita.lantrate[at]va.lv

26664430

Andris Lapāns
Mg.sc.ing.
SSII zinātniskais asistents

andris.lapans[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Liene Leice
Administratore

liene.leice[at]va.lv

64207230 (Cēsu iela 4)
26603322 (Cēsu iela 4)
25443379 (Tērbatas iela 10)

Maira Leščevica
Dr.oec.
Profesore
HESPI pētniece
Akadēmiskā prorektore

maira.lescevica[at]va.lv

25416191 (rektorāts)
26182299 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Maira Leščevica
Dr.oec.
Profesore
HESPI pētniece
Akadēmiskā prorektore

maira.lescevica[at]va.lv

25416191 (rektorāts)
26182299 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Projektu vadība; Pētījumu metodoloģija; Starptautiskā ekonomika; Ekouzņēmējdarbība

Maģistra līmeņa studiju kursi: Projektu vadības stratēģijas un inovatīvie vadības procesi; Uzņēmējdarbības vide; Korporatīvā atbildība un ētika; Projektu vadība

Galvenie pētniecības virzieni: Ekonomika; Inovācijas; Ilgtspējīga tautsaimniecība; Sociālā uzņēmējdarbība

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Projektu vadība; Pētījumu metodoloģija; Starptautiskā ekonomika; Ekouzņēmējdarbība

Maģistra līmeņa studiju kursi: Projektu vadības stratēģijas un inovatīvie vadības procesi; Uzņēmējdarbības vide; Korporatīvā atbildība un ētika; Projektu vadība

Galvenie pētniecības virzieni: Ekonomika; Inovācijas; Ilgtspējīga tautsaimniecība; Sociālā uzņēmējdarbība

Mārtiņš Liberts
Dr.math.
Docents

martins.liberts@va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

Irēna Liepiņa
Dr.iur.
Docente

irena.liepina@va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Irēna Liepiņa
Dr.iur.
Docente

irena.liepina@va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Cilvēkresursu attīstība; Starptautiskā tiesiskā vide; Starptautiskā cilvēkresursu vadība

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Cilvēkresursu attīstība; Starptautiskā tiesiskā vide; Starptautiskā cilvēkresursu vadība

Agita Līviņa
Dr.oec.
Profesore
HESPI direktore, vadošā pētniece

agita.livina[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Agita Līviņa
Dr.oec.
Profesore
HESPI direktore, vadošā pētniece

agita.livina[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Dabas parku vadība un politika; Uzņēmumu stratēģija

Maģistra līmeņa studiju kursi: Tūrisma uzņēmumu stratēģiskā vadība; Projekts ar uzņēmumu (studentu grupu konsultāciju modelis); 

Galvenie pētniecības virzieni: Ilgtspējīga attīstība; tūrisma ilgtspējīga plānošana; aizsargājamās dabas teritorijas; tumšais tūrisms, reģionālā attīstība un plānošana; indikatori

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Dabas parku vadība un politika; Uzņēmumu stratēģija

Maģistra līmeņa studiju kursi: Tūrisma uzņēmumu stratēģiskā vadība; Projekts ar uzņēmumu (studentu grupu konsultāciju modelis); 

Galvenie pētniecības virzieni: Ilgtspējīga attīstība; tūrisma ilgtspējīga plānošana; aizsargājamās dabas teritorijas; tumšais tūrisms, reģionālā attīstība un plānošana; indikatori

Liene Ločmele
Mg.sc.soc.
Lektore
HESPI zinātniskā asistente

liene.locmele[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

Lasīt vairāk
Liene Ločmele
Mg.sc.soc.
Lektore
HESPI zinātniskā asistente

liene.locmele[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Masu komunikācija; Publiskā runa; Radošā rakstība; Argumentācija un kritiskā domāšana; Komunikācijas un sabiedrisko attiecību teorijas; Rakstītā komunikācija; Lietišķā etiķete un komunikācija

Maģistra līmeņa studiju kursi: Argumentācijas teorija un kritiskā domāšana; Komunikācijas teorijas; Kultūras un komunikācija; Kvalitatīvās pētījumu metodes; Mediju efekti

Galvenie pētniecības virzieni: Starpkultūru un starppersonu komunikācija; Identitātes sociāla konstruēšana; Kultūras diskursa analīze

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Masu komunikācija; Publiskā runa; Radošā rakstība; Argumentācija un kritiskā domāšana; Komunikācijas un sabiedrisko attiecību teorijas; Rakstītā komunikācija; Lietišķā etiķete un komunikācija

Maģistra līmeņa studiju kursi: Argumentācijas teorija un kritiskā domāšana; Komunikācijas teorijas; Kultūras un komunikācija; Kvalitatīvās pētījumu metodes; Mediju efekti

Galvenie pētniecības virzieni: Starpkultūru un starppersonu komunikācija; Identitātes sociāla konstruēšana; Kultūras diskursa analīze

Ilze Loža
Dr.art.
lektore

ilze.loza[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

Evija Lubņevska
Mg.philol.
Galvenā lietvede-rektora palīdze

evija.lubnevska[at]va.lv

25416191

Anita Lutere
Mg.paed.
Lektore

anita.lutere[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Anita Lutere
Mg.paed.
Lektore

anita.lutere[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Vācu valoda I, Vācu valoda II

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Vācu valoda I, Vācu valoda II

Ginta Majore
Dr.sc.ing.
ZINĀTŅU PROREKTORE
DOCENTE
PĒTNIECE
SSII direktore

ginta.majore[at]va.lv

25416191 (rektorāts)

Lasīt vairāk
Ginta Majore
Dr.sc.ing.
ZINĀTŅU PROREKTORE
DOCENTE
PĒTNIECE
SSII direktore

ginta.majore[at]va.lv

25416191 (rektorāts)

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Programmu inženierija; Informācijas sistēmu analīze un izstrāde; Modelēšana un formālā specifikācija

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Programmu inženierija; Informācijas sistēmu analīze un izstrāde; Modelēšana un formālā specifikācija

Ivars Majors
Mg.oec.
SSII zinātniskais asistents

ivars.majors[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Māra Maurāne
Mg.philol.
Informācijas tehnoloģiju studiju virziena studiju speciāliste (ilgstošā prombūtnē)

mara.maurane[at]va.lv

28301333

Tatjana Mažāne
Mg.sc.soc.
Starptautisko projektu vadītāja

tatjana.mazane[at]va.lv

64250853, 22042022

Vija Melbārde
Mg.paed.
Biznesa vadības studiju virziena direktore
Lektore

vija.melbarde[at]va.lv

26603355

 

Lasīt vairāk
Vija Melbārde
Mg.paed.
Biznesa vadības studiju virziena direktore
Lektore

vija.melbarde[at]va.lv

26603355

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Makroekonomika; Ekonomikas vēsture; Mikroekonomika

Galveni pētniecības virzieni: Cilvēkkapitāla vadība reģionos;

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Makroekonomika; Ekonomikas vēsture; Mikroekonomika

Galveni pētniecības virzieni: Cilvēkkapitāla vadība reģionos;

Kristīne Meldere
Bc.oec.
INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU STUDIJU VIRZIENA UN INŽENIERZINĀTŅU STUDIJU VIRZIENA STUDIJU SPECIĀLISTE

kristine.meldere[at]va.lv

28301333

 

 

 

Nauris Metlāns
Mg.sc.comp
Vecākais sistēmu administrators
Vieslektors

nauris.metlans[at]va.lv

26052692

Lasīt vairāk
Nauris Metlāns
Mg.sc.comp
Vecākais sistēmu administrators
Vieslektors

nauris.metlans[at]va.lv

26052692

Pienākumi IT grupā:

Cēsu ielā 4, 011. kab.:
Serveri (e-pasts u.c. tīmekļa sistēmas), lietotāju profili, rezerves kopijas, datortīkli (struktūra, loģika, aizsardzība)

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Datorsistēmu administrēšanas pamati; Datu pārraides tīkli I, II, III; Tīkla operētājsistēmas

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Datu pārraides tīkli I, II, III; Globālo datortīklu projektēšana un administrēšana; Tīkla operētājsistēmas

Pienākumi IT grupā:

Cēsu ielā 4, 011. kab.:
Serveri (e-pasts u.c. tīmekļa sistēmas), lietotāju profili, rezerves kopijas, datortīkli (struktūra, loģika, aizsardzība)

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Datorsistēmu administrēšanas pamati; Datu pārraides tīkli I, II, III; Tīkla operētājsistēmas

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Datu pārraides tīkli I, II, III; Globālo datortīklu projektēšana un administrēšana; Tīkla operētājsistēmas

Madara Narņicka 
Bc.oec.
Sabiedrības zinātņu projektu vadītāja
Inženierzinātņu fakultātes studiju lietvede

madara.narnicka[at]va.lv

20242590

André Nitzschmann
Mg.oec.
Maģistra līmeņa studiju programmas „Virtuālās realitātes un viedās tehnoloģijas” direktora vietnieks

andre.nitzschmann[at]va.lv

26367666

 

Maira Ore
Mg.oec.
Lektore

maira.ore[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Maira Ore
Mg.oec.
Lektore

maira.ore[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Finanšu grāmatvedība un informatīvās sistēmas; Ievads uzņēmējdarbībā; Vadības grāmatvedība; Nodokļu sistēma un likumdošana Latvijā; Ievads grāmatvedībā; Uzņēmējdarbības pamati;

Galvenie pētniecības virzieni: Grāmatvedības politika lauksaimniecības uzņēmumos

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Finanšu grāmatvedība un informatīvās sistēmas; Ievads uzņēmējdarbībā; Vadības grāmatvedība; Nodokļu sistēma un likumdošana Latvijā; Ievads grāmatvedībā; Uzņēmējdarbības pamati;

Galvenie pētniecības virzieni: Grāmatvedības politika lauksaimniecības uzņēmumos

Kaspars Osis
Dr.sc.ing.
Asociētais profesors
SSII vadošais pētnieks

kaspars.osis[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Lasīt vairāk
Kaspars Osis
Dr.sc.ing.
Asociētais profesors
SSII vadošais pētnieks

kaspars.osis[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Programmatūras izstrādes rīki un vides; Mobilās programmatūras inženierija I, II; Grāmatvedības/resursu plānošanas sistēmas; Zināšanu vadības sistēmas; Ievads mobilajās tehnoloģijās,

Maģistra līmeņa studiju kursi: Ievads zināšanu pārvaldībā; Zināšanu ekonomika un pārvaldība

Doktorantūras līmeņa studiju kursi: Sociotehnisku sistēmu prasību inženierija

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Programmatūras izstrādes rīki un vides; Mobilās programmatūras inženierija I, II; Grāmatvedības/resursu plānošanas sistēmas; Zināšanu vadības sistēmas; Ievads mobilajās tehnoloģijās,

Maģistra līmeņa studiju kursi: Ievads zināšanu pārvaldībā; Zināšanu ekonomika un pārvaldība

Doktorantūras līmeņa studiju kursi: Sociotehnisku sistēmu prasību inženierija

Baiba Pāvule-Malnača
Mg.philol.
Lektore

baiba.pavule[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Baiba Pāvule-Malnača
Mg.philol.
Lektore

baiba.pavule[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Cultural Intelligence, Franču valoda I, Franču valoda II

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Cultural Intelligence, Franču valoda I, Franču valoda II

Sergejs Peršins
Administrators

info[at]va.lv

64207230 (Cēsu iela 4)
26603322 (Cēsu iela 4)
25443379 (Tērbatas iela 10)

Rudīte Pinzule
Administratore
Kopētāja operatore

kopetava[at]va.lv

26484400

Madara Prata (PRATT)
Mg.oec.
lektore
SSII zinātniskā asistente

madara.prata[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

Vineta Pūce
Bc.oec.
Starptautisko studiju speciāliste

vineta.puce[at]va.lv

64250853, 22042022

Tālis Vigo Pumpuriņš
Dr.hist.
Docents

talis.pumpurins[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

Lasīt vairāk
Tālis Vigo Pumpuriņš
Dr.hist.
Docents

talis.pumpurins[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Prakse uzņēmumā I, III; Rīgas kultūras vēsture; Muzeju darbības pamatprincipi; 

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Prakse uzņēmumā I, III; Rīgas kultūras vēsture; Muzeju darbības pamatprincipi; 

Iveta Putniņa
Mg.paed.
Administratīvā prorektore

iveta.putnina[at]va.lv

25416191 (rektorāts)

Feliciana Rajevska
Dr.sc.pol.
HESPI vadošā pētniece

feliciana.rajevska[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Feliciana Rajevska
Dr.sc.pol.
HESPI vadošā pētniece

feliciana.rajevska[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Politiskais process Latvijā

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Politiskais process Latvijā

Sarmīte Rozentāle
Dr.oec.
Profesore
HESPI vadošā pētniece

sarmite.rozentale[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

Lasīt vairāk
Sarmīte Rozentāle
Dr.oec.
Profesore
HESPI vadošā pētniece

sarmite.rozentale[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Finanšu vadība; Investīciju un risku vadība

Maģistra līmeņa studiju kursi: Korporatīvās un publiskās finanses; Finanšu riska vadība

Galvenie pētniecības virzieni: Ilgtspējīga tautsaimniecība; Ilgtspējīga uzņēmējdarbība; Korporatīvās finanses un investīcijas

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Finanšu vadība; Investīciju un risku vadība

Maģistra līmeņa studiju kursi: Korporatīvās un publiskās finanses; Finanšu riska vadība

Galvenie pētniecības virzieni: Ilgtspējīga tautsaimniecība; Ilgtspējīga uzņēmējdarbība; Korporatīvās finanses un investīcijas

Jānis Rozītis
Ēku pārzinis

janis.rozitis[at]va.lv

29487109

Inita Sakne
Mg.sc.soc.
Finanšu un iepirkumu speciāliste

inita.sakne[at]va.lv

26681800

Ginta Sēne
Mg.oec.
Galvenā finansiste-Finanšu grupas vadītāja

ginta.sene[at]va.lv

26681800

Jānis Šiliņš
Dr.hist.
HESPI pētnieks

janis2404[at]inbox.lv

26110509

Vineta Silkāne
Dr.psych., Mg.math.
Asociētā profesore
HESPI pētniece
Satversmes sapulces priekšsēdētāja

vineta.silkane[at]va.lv

Lasīt vairāk
Vineta Silkāne
Dr.psych., Mg.math.
Asociētā profesore
HESPI pētniece
Satversmes sapulces priekšsēdētāja

vineta.silkane[at]va.lv

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Pētījumu metodoloģija I, II, Organizāciju komunikācija, Komunikācijas treniņš, Pētniecības prakse; Argumentācija un kritiskā domāšana; Pētniecības prakse; Pirmsdiploma prakse; Pētījumu metodoloģija tūrisma un atpūtas nozarē; Uzņēmuma vadības procesa modelēšana

Maģistra līmeņa studiju kursi: Sociālā izziņa, Organizāciju stratēģiskā vadība, Ētika un vērtības, Tiešsaistes vides sociālpsiholoģiskie aspekti, Datu vizualizācija, Kvantitatīvās pētījumu metodes, Maģistra darba seminārs;

Galvenie pētniecības virzieni: Sociālā izziņa, Ekonomikas psiholoģija, Veselības psiholoģija

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Pētījumu metodoloģija I, II, Organizāciju komunikācija, Komunikācijas treniņš, Pētniecības prakse; Argumentācija un kritiskā domāšana; Pētniecības prakse; Pirmsdiploma prakse; Pētījumu metodoloģija tūrisma un atpūtas nozarē; Uzņēmuma vadības procesa modelēšana

Maģistra līmeņa studiju kursi: Sociālā izziņa, Organizāciju stratēģiskā vadība, Ētika un vērtības, Tiešsaistes vides sociālpsiholoģiskie aspekti, Datu vizualizācija, Kvantitatīvās pētījumu metodes, Maģistra darba seminārs;

Galvenie pētniecības virzieni: Sociālā izziņa, Ekonomikas psiholoģija, Veselības psiholoģija

Jana Simanovska
Dr.sc.ing.
SSII pētniece

info[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

IVETA SKRINDA
Vecākā grāmatvede

iveta.skrinda[at]va.lv

26681800

Māris Skrīvelis
programmētāja asistents

maris.skrivelis[at]va.lv

27400411

Lasīt vairāk
Māris Skrīvelis
programmētāja asistents

maris.skrivelis[at]va.lv

27400411

Tērbatas ielā 10, 108.kab.:
ViA tīmekļa sistēmu programmējuma koda uzturēšana, labojumi, jaunu tīmekļa sistēmu izstrāde, Android aplikācijas izstrāde un uzturēšana.

Tērbatas ielā 10, 108.kab.:
ViA tīmekļa sistēmu programmējuma koda uzturēšana, labojumi, jaunu tīmekļa sistēmu izstrāde, Android aplikācijas izstrāde un uzturēšana.

Juris Smaļinskis
Mg.biol.
Lektors
HESPI pētnieks

juris.smalinskis[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Juris Smaļinskis
Mg.biol.
Lektors
HESPI pētnieks

juris.smalinskis[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Tūrisms un vides aizsardzība; Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas tūrismā; Integrētā apvidus prakse; Prakse uzņēmumā I, II; 

Galvenie pētniecības virzieni: Vide;dabas daudzveidība; ilgtspējīga attīstība; ekotūrisms; tūrisms

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Tūrisms un vides aizsardzība; Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas tūrismā; Integrētā apvidus prakse; Prakse uzņēmumā I, II; 

Galvenie pētniecības virzieni: Vide;dabas daudzveidība; ilgtspējīga attīstība; ekotūrisms; tūrisms

Agita Šmitiņa
Dr.sc.administr.
Docente

agita.smitina[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Agita Šmitiņa
Dr.sc.administr.
Docente

agita.smitina[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ievads saskarsmē un praktiskā personālvadība

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Sociālā psiholoģija; Uzņēmējdarbība radošajās industrijās; Profesionālā saskarsme IT projektos

Maģistra līmeņa studiju kursi: Projektu vadība un inovācijas radošajās industrijās

 Profesionālā saskarsme IT projektos

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ievads saskarsmē un praktiskā personālvadība

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Sociālā psiholoģija; Uzņēmējdarbība radošajās industrijās; Profesionālā saskarsme IT projektos

Maģistra līmeņa studiju kursi: Projektu vadība un inovācijas radošajās industrijās

 Profesionālā saskarsme IT projektos

Elīna Sokolova Luca
Mg.oec.
Pasākumu organizatore

elina.sokolova[at]va.lv

28698121

Alvis Sokolovs
Dr.sc.ing.
Inženierzinātņu fakultātes dekāns
Informāciju tehnoloģiju studiju virziena direktora p.i.
lektors
SSII pētnieks

alvis.sokolovs[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Alvis Sokolovs
Dr.sc.ing.
Inženierzinātņu fakultātes dekāns
Informāciju tehnoloģiju studiju virziena direktora p.i.
lektors
SSII pētnieks

alvis.sokolovs[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

 

Docēti studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Elektropiedziņa 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Elektropiedziņa 

Docēti studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Elektropiedziņa 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Elektropiedziņa 

AGRITA ŠOMASE
Bc.iur.
Juriste
Personāla speciāliste
Vieslektore

agrita.somase[at]va.lv

26186555

Lasīt vairāk
AGRITA ŠOMASE
Bc.iur.
Juriste
Personāla speciāliste
Vieslektore

agrita.somase[at]va.lv

26186555

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ievads saskarsmē un praktiskā personālvadība

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ievads saskarsmē un praktiskā personālvadība

Monika Sproģe
Bc.soc.
Sabiedrisko attiecību speciāliste

monika.sproge[at]va.lv, marketings[at]va.lv

26182244, 28325151

Lauris Taube
Mg.sc.comp.
Virtuālās realitātes tehnoloģiju laboratorijas asistents

28301333 (fakultātes kopējais)

Lasīt vairāk
Lauris Taube
Mg.sc.comp.
Virtuālās realitātes tehnoloģiju laboratorijas asistents

28301333 (fakultātes kopējais)

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kurss: 3D modelling approaches and scripting (Blender);
Bakalaura līmeņa studiju kurss: Virtuālā realitāte un 3D modelēšana

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kurss: 3D modelling approaches and scripting (Blender);
Bakalaura līmeņa studiju kurss: Virtuālā realitāte un 3D modelēšana

Māris Tolstovs
SAM 822 projekta asistents, Moodle koordinators

maris.tolstovs[at]va.lv

29395915

Mudīte Tumena
Komandante Zvejnieku ielā 13, Ausekļa ielā 25a

mudite.tumena[at]va.lv

26463367

Inta Vanaga
Mg. telpiskajā plānošanā
Studiju virziena "Arhitektūra un būvniecība" direktore

inta.vanaga[at]va.lv

28301333

Linda Veliverronena
PhD.
Docente
HESPI pētniece

linda.veliverronena[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Linda Veliverronena
PhD.
Docente
HESPI pētniece

linda.veliverronena[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Pētījumu metodoloģija atpūtas un tūrisma nozarē; Starpkultūru komunikācija tūrismā; Pasaules kultūras vēsture; Ceļotāju psiholoģija un motivācija; Āra dzīves prakse; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Tūrisma pētījumu metodoloģija; Maģistra prakse;

Galvenie pētniecības virzieni: Kultūras mantojums; kultūra un komunikācija; kopienas līdzdalība un iesaistīšana

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Pētījumu metodoloģija atpūtas un tūrisma nozarē; Starpkultūru komunikācija tūrismā; Pasaules kultūras vēsture; Ceļotāju psiholoģija un motivācija; Āra dzīves prakse; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Tūrisma pētījumu metodoloģija; Maģistra prakse;

Galvenie pētniecības virzieni: Kultūras mantojums; kultūra un komunikācija; kopienas līdzdalība un iesaistīšana

Mairita Zaķe
Mg.sc.comp.
Informācijas tehnoloģiju studiju virziena direktore (līdz 04.05.2021.pienākumus pilda Alvis Sokolovs un Inese Džarcāne)

mairita.zake[at]va.lv

27842282, 28301333

Lasīt vairāk
Mairita Zaķe
Mg.sc.comp.
Informācijas tehnoloģiju studiju virziena direktore (līdz 04.05.2021.pienākumus pilda Alvis Sokolovs un Inese Džarcāne)

mairita.zake[at]va.lv

27842282, 28301333

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Sociālu sistēmu imitāciju modelēšana. Laboratorijas darbi -1 un Laboratorijas darbi - 2; 

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Sociālu sistēmu imitāciju modelēšana. Laboratorijas darbi -1 un Laboratorijas darbi - 2; 

Valdis Zaķis
Dr.chem.
Docents
SSII pētnieks

valdis.zakis@va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Valdis Zaķis
Dr.chem.
Docents
SSII pētnieks

valdis.zakis@va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi: 

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ievads būvdarbu tehnoloģijās un ilgtspējība būvniecība; Ekoloģija un vides aizsardzība; Energoefektivitāte

Docētie studiju kursi: 

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ievads būvdarbu tehnoloģijās un ilgtspējība būvniecība; Ekoloģija un vides aizsardzība; Energoefektivitāte

Kalvis Zaļaiskalns
Sistēmu un datortīklu administrators

kalvis.zalaiskalns[at]va.lv

28948863

Lasīt vairāk
Kalvis Zaļaiskalns
Sistēmu un datortīklu administrators

kalvis.zalaiskalns[at]va.lv

28948863

Cēsu ielā 4, 011. kab

IT atbalsts, datortehniskais nodrošinājums, programmatūra auditorijās un darbinieku darba vietās, lietotāju profili, e-pastu listes, vestibila TV / lekciju grafika monitori, ID kartes, video konferences, tiešraides, apskaņošana

Cēsu ielā 4, 011. kab

IT atbalsts, datortehniskais nodrošinājums, programmatūra auditorijās un darbinieku darba vietās, lietotāju profili, e-pastu listes, vestibila TV / lekciju grafika monitori, ID kartes, video konferences, tiešraides, apskaņošana

Līga Zariņa
Bc.oec.
Galvenā grāmatvede

liga.zarina[at]va.lv

26681800