Agita Līviņa
Dr.oec.
Profesore
HESPI direktore, vadošā pētniece

agita.livina[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Agita Līviņa
Dr.oec.
Profesore
HESPI direktore, vadošā pētniece

agita.livina[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Dabas parku vadība un politika; Uzņēmumu stratēģija

Maģistra līmeņa studiju kursi: Tūrisma uzņēmumu stratēģiskā vadība; Projekts ar uzņēmumu (studentu grupu konsultāciju modelis); 

Galvenie pētniecības virzieni: Ilgtspējīga attīstība; tūrisma ilgtspējīga plānošana; aizsargājamās dabas teritorijas; tumšais tūrisms, reģionālā attīstība un plānošana; indikatori

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Dabas parku vadība un politika; Uzņēmumu stratēģija

Maģistra līmeņa studiju kursi: Tūrisma uzņēmumu stratēģiskā vadība; Projekts ar uzņēmumu (studentu grupu konsultāciju modelis); 

Galvenie pētniecības virzieni: Ilgtspējīga attīstība; tūrisma ilgtspējīga plānošana; aizsargājamās dabas teritorijas; tumšais tūrisms, reģionālā attīstība un plānošana; indikatori

Agita Šmitiņa
Dr.sc.administr.
Docente

agita.smitina[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Agita Šmitiņa
Dr.sc.administr.
Docente

agita.smitina[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ievads saskarsmē un praktiskā personālvadība

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Sociālā psiholoģija; Uzņēmējdarbība radošajās industrijās; Profesionālā saskarsme IT projektos

Maģistra līmeņa studiju kursi: Projektu vadība un inovācijas radošajās industrijās

 Profesionālā saskarsme IT projektos

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ievads saskarsmē un praktiskā personālvadība

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Sociālā psiholoģija; Uzņēmējdarbība radošajās industrijās; Profesionālā saskarsme IT projektos

Maģistra līmeņa studiju kursi: Projektu vadība un inovācijas radošajās industrijās

 Profesionālā saskarsme IT projektos

Agnese Dāvidsone
Dr.phil. (PhD)
Komunikācijas, mediju un pārvaldības virziena direktore
Docente
HESPI pētniece

agnese.davidsone[at]va.lv

26603344

 

Lasīt vairāk
Agnese Dāvidsone
Dr.phil. (PhD)
Komunikācijas, mediju un pārvaldības virziena direktore
Docente
HESPI pētniece

agnese.davidsone[at]va.lv

26603344

 

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Latvijas mediju vide; Socioloģija; Jaunie mediji un politika; Pirmsdiploma prakse; Pētniecības prakse; Žurnālistikas žanri un tehnikas II

Maģistra līmeņa studiju kursi: Kvalitatīvās pētniecības metodes; Maģistra darba seminārs

Galvenie pētniecības virzieni: Komunikācija; Mediji; Žurnālistika

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Latvijas mediju vide; Socioloģija; Jaunie mediji un politika; Pirmsdiploma prakse; Pētniecības prakse; Žurnālistikas žanri un tehnikas II

Maģistra līmeņa studiju kursi: Kvalitatīvās pētniecības metodes; Maģistra darba seminārs

Galvenie pētniecības virzieni: Komunikācija; Mediji; Žurnālistika

Agnija Andersone
Bc.ing.
Administratore

info[at]va.lv

64207230 (Cēsu iela 4)
26603322 (Cēsu iela 4)
25443379 (Tērbatas iela 10)

AGRITA ŠOMASE
Bc.iur.
Juriste
Personāla speciāliste
Vieslektore

agrita.somase[at]va.lv

26186555

Lasīt vairāk
AGRITA ŠOMASE
Bc.iur.
Juriste
Personāla speciāliste
Vieslektore

agrita.somase[at]va.lv

26186555

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ievads saskarsmē un praktiskā personālvadība

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ievads saskarsmē un praktiskā personālvadība

Aigars Andersons
Mg.oec., Mg.sc.comp.
Fakultātes dekāns
Lektors
HESPI zinātniskais asistents

aigars.andersons[at]va.lv

28233997

 

Lasīt vairāk
Aigars Andersons
Mg.oec., Mg.sc.comp.
Fakultātes dekāns
Lektors
HESPI zinātniskais asistents

aigars.andersons[at]va.lv

28233997

 

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Ievads uzņēmējdarbībā; Gada projekts I (biznesa plāns); Nekustamā īpašuma tirgus Latvijā; Uzņēmējdarbība radošajās industrijās; Biznesa plāns; Tautsaimniecība ES kontekstā; Uzņēmuma vadības procesu modelēšana; Uzņēmējdarbības pamati; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Projektu vadības stratēģijas un inovatīvie vadības procesi; E-komercija un bizness; Biznesa procesu imitāciju modelēšana

Galvenie pētniecības virzieni: RFID tehnoloģijas pasākumos; Nekustamo īpašumu sistēma; Lauku teritoriju ilgtspējīga attīstība

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Ievads uzņēmējdarbībā; Gada projekts I (biznesa plāns); Nekustamā īpašuma tirgus Latvijā; Uzņēmējdarbība radošajās industrijās; Biznesa plāns; Tautsaimniecība ES kontekstā; Uzņēmuma vadības procesu modelēšana; Uzņēmējdarbības pamati; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Projektu vadības stratēģijas un inovatīvie vadības procesi; E-komercija un bizness; Biznesa procesu imitāciju modelēšana

Galvenie pētniecības virzieni: RFID tehnoloģijas pasākumos; Nekustamo īpašumu sistēma; Lauku teritoriju ilgtspējīga attīstība

Alvis Sokolovs
Dr.sc.ing.
lektors, Inženierzinātņu studiju virziena direktora vietnieks studiju programmā "Mehatronika"
lektors

alvis.sokolovs[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Alvis Sokolovs
Dr.sc.ing.
lektors, Inženierzinātņu studiju virziena direktora vietnieks studiju programmā "Mehatronika"
lektors

alvis.sokolovs[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

 

Docēti studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Elektropiedziņa 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Elektropiedziņa 

Docēti studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Elektropiedziņa 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Elektropiedziņa 

Anda Arkliņa
Bc.sc.pol.
Tūrisma un atpūtas studiju virziena speciāliste

anda.arklina[at]va.lv

26182266

ANDRE NITZSCHMANN
Mg.oec.
Maģistra līmeņa studiju programmas „Virtuālās realitātes un viedās tehnoloģijas” direktora vietnieks

andre.nitzschmann[at]va.lv

26367666

 

Andris Klepers
Dr.geogr.
Asociētais profesors
HESPI pētnieks

andris.klepers[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Andris Klepers
Dr.geogr.
Asociētais profesors
HESPI pētnieks

andris.klepers[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Gidu darba metodika; Tūrisma tirgvedība; Informācijas avoti un interpretācija

Maģistra līmeņa studiju kursi: Tirgvedības stratēģijas un klasteri konkurētspējas paaugstināšanai; Pasākumu mārketings

Galvenie pētniecības virzieni: Tūrisma mārketings; telpiskā analīze; klasteri

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Gidu darba metodika; Tūrisma tirgvedība; Informācijas avoti un interpretācija

Maģistra līmeņa studiju kursi: Tirgvedības stratēģijas un klasteri konkurētspējas paaugstināšanai; Pasākumu mārketings

Galvenie pētniecības virzieni: Tūrisma mārketings; telpiskā analīze; klasteri

Anita Lutere
Mg.paed.
Lektore

anita.lutere[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Anita Lutere
Mg.paed.
Lektore

anita.lutere[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Vācu valoda I, Vācu valoda II

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Vācu valoda I, Vācu valoda II

Anna Broka
Mg.sc.pol.
Vieslektore
ZTC projektu zinātniskā asistente
HESPI Zinātniskā Asistente

anna.broka[at]va.lv

27222201

Lasīt vairāk
Anna Broka
Mg.sc.pol.
Vieslektore
ZTC projektu zinātniskā asistente
HESPI Zinātniskā Asistente

anna.broka[at]va.lv

27222201

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Politekonomija; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Pārvaldība un inovācijas; Politekonomija; Politikas analīze

Galvenie pētniecības virzieni: Starptautiskā sociālā labklājības un veselības politika; Sociālās inovācijas; Kopienas līdzdalība un spējināšana; Ilgtspējīga attīstība

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Politekonomija; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Pārvaldība un inovācijas; Politekonomija; Politikas analīze

Galvenie pētniecības virzieni: Starptautiskā sociālā labklājības un veselības politika; Sociālās inovācijas; Kopienas līdzdalība un spējināšana; Ilgtspējīga attīstība

Anžela Jurāne-Brēmane
Dr.paed.
Docente

anzela.jurane[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

Lasīt vairāk
Anžela Jurāne-Brēmane
Dr.paed.
Docente

anzela.jurane[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Akadēmiskā rakstība, Radošā rakstība

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Akadēmiskā rakstība, Radošā rakstība

Āris Aldiņš
Bc.sc.comp.
datorspeciālists

aris.aldins[at]va.lv

26073337

Arnis Cīrulis
Dr.sc.ing.
IT STUDIJU VIRZIENA DIREKTORA VIETNIEKS STUD. PROGR. „VIRTUĀLĀS REALITĀTES UN MOBILĀS TEHNOLOĢIJAS”
ASOCIĒTAIS PROFESORS
SSII pētnieks

arnis.cirulis[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Lasīt vairāk
Arnis Cīrulis
Dr.sc.ing.
IT STUDIJU VIRZIENA DIREKTORA VIETNIEKS STUD. PROGR. „VIRTUĀLĀS REALITĀTES UN MOBILĀS TEHNOLOĢIJAS”
ASOCIĒTAIS PROFESORS
SSII pētnieks

arnis.cirulis[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Pētniecības apakš virziena «Virtuālās realitātes tehnoloģijas un vizualizācija» vadītājs,

Virtuālās realitātes tehnoloģiju laboratorijas vadītājs,

VR/AR Hakatona organizators.

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Datu pārraides tīkli I, II, III; Linux serveru administrēšana; 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Datu pārraides tīkli I, II, III; Linux serveru administrēšana;

Maģistra līmeņa studiju kursi: Virtuālās un papildinātās realitātes tehnoloģijas, VR/AR innovations and actuality in various industries, VR/AR hardware and physical structure, elements of IoT;

Doktorantūras līmeņa studiju kursi: Modelēšanas speckurss; Zinātniskais - akadēmiskais darbs I, II, III, IV, V, VI;

Pētniecības apakš virziena «Virtuālās realitātes tehnoloģijas un vizualizācija» vadītājs,

Virtuālās realitātes tehnoloģiju laboratorijas vadītājs,

VR/AR Hakatona organizators.

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Datu pārraides tīkli I, II, III; Linux serveru administrēšana; 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Datu pārraides tīkli I, II, III; Linux serveru administrēšana;

Maģistra līmeņa studiju kursi: Virtuālās un papildinātās realitātes tehnoloģijas, VR/AR innovations and actuality in various industries, VR/AR hardware and physical structure, elements of IoT;

Doktorantūras līmeņa studiju kursi: Modelēšanas speckurss; Zinātniskais - akadēmiskais darbs I, II, III, IV, V, VI;

Atis Kapenieks
Dr.phys.
Akadēmiskais un zinātņu prorektors

atis.kapenieks[at]va.lv

64250841, 25416191 (rektorāts)

Baiba Pāvule-Malnača
Mg.philol.
Lektore

baiba.pavule[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Baiba Pāvule-Malnača
Mg.philol.
Lektore

baiba.pavule[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Cultural Intelligence, Franču valoda I, Franču valoda II

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Cultural Intelligence, Franču valoda I, Franču valoda II

Beata Paškevica
Dr.phil.
HESPI pētniece

beata.paskevica[at]va.lv

29456089

Dace Krutova
Mg.sc.ing.
Studiju programmas "Koka ēku celtniecība un ekobūves" direktore
Lektore

dace.krutova[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Lasīt vairāk
Dace Krutova
Mg.sc.ing.
Studiju programmas "Koka ēku celtniecība un ekobūves" direktore
Lektore

dace.krutova[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Docētie studiju kursi: 

Koledžas līmeņa studiju kursi: Nozares tiesību pamati un standarti; Rasēšana un projektēšanas pamati, būvniecība un tāmēšana; Būvķīmija. Būvmateriāli un ekoloģiskie būvmateriāli; Cilvēkresursu un projektu vadība inženierzinātnēs;
Kvalitātes vadības sistēmas un atbilstības novērtēšana būvniecībā

Docētie studiju kursi: 

Koledžas līmeņa studiju kursi: Nozares tiesību pamati un standarti; Rasēšana un projektēšanas pamati, būvniecība un tāmēšana; Būvķīmija. Būvmateriāli un ekoloģiskie būvmateriāli; Cilvēkresursu un projektu vadība inženierzinātnēs;
Kvalitātes vadības sistēmas un atbilstības novērtēšana būvniecībā

Daina Ezertēva
Mg.sc.comp.
Studiju informācijas sistēmas vadītāja-studiju kvalitātes vadītāja

daina.ezerteva[at]va.lv

26182255

Daina Ķīkule
Komunikācijas un mediju studiju virziena, Pārvaldības studiju virziena un Biznesa studiju virziena speciāliste

daina.kikule[at]va.lv

26182299

Dainis Gelbergs
Mg.sc.ing.
Lektors

dainis.gelbergs[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Lasīt vairāk
Dainis Gelbergs
Mg.sc.ing.
Lektors

dainis.gelbergs[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Būvfizika; Būvkonstrukcijas I, II, III;

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Būvfizika; Būvkonstrukcijas I, II, III;

Dana Āre
Administratore

info[at]va.lv

64207230 (Cēsu iela 4)
26603322 (Cēsu iela 4)
25443379 (Tērbatas iela 10)

Dārta Rasa Ozola
Bc.sc.comm
Sabiedrisko attiecību speciāliste

dartarasa.ozola[at]va.lv

26182244

Edgars Jānis Plēģeris
Sistēmu un datortīklu administrators

edgarsjanis.plegeris[at]va.lv

Edmunds Jansons
Mg.com.science
Studiju programmas "Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas" direktors

edmunds.jansons[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Elīna Sokolova Luca
Mg.oec.
Pasākumu organizatore

elina.sokolova[at]va.lv

28698121

Evija Lubņevska
Mg.philol.
Galvenā lietvede-rektora palīdze

evija.lubnevska[at]va.lv

64250841, 25416191

Evita Lantrāte
Mg.sc.comp.
Bibliotēkas direktore

evita.lantrate[at]va.lv

26664430

Feliciana Rajevska
Dr.sc.pol.
Asociētā profesore
HESPI vadošā pētniece

feliciana.rajevska[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Feliciana Rajevska
Dr.sc.pol.
Asociētā profesore
HESPI vadošā pētniece

feliciana.rajevska[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Politiskais process Latvijā

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Politiskais process Latvijā

Gatis Kampernovs
Mg.soc
Vieslektors, Latvijas ģeogrāfijas izlases vadītājs

gatis.kampernovs[at]va.lv

26462702

Gatis Krūmiņš
Dr.hist.
Rektors
Asociētais profesors
HESPI vadošais pētnieks

gatis.krumins[at]va.lv

64250841, 25416191 (rektorāts)

 

Lasīt vairāk
Gatis Krūmiņš
Dr.hist.
Rektors
Asociētais profesors
HESPI vadošais pētnieks

gatis.krumins[at]va.lv

64250841, 25416191 (rektorāts)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Eiropas vēsture; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Ievads propagandā un ietekmējošā komunikācijā; Stratēģiskās komunikācijas operacionalizācija

Galvenie pētniecības virzieni: Vēsture; Tautsaimniecības attīstība

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Eiropas vēsture; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Ievads propagandā un ietekmējošā komunikācijā; Stratēģiskās komunikācijas operacionalizācija

Galvenie pētniecības virzieni: Vēsture; Tautsaimniecības attīstība

Ginta Majore
Dr.sc.ing.
IF FAKULTĀTES DEKĀNE
INŽENIERZINĀTŅU UN IT STUDIJU VIRZIENA DIREKTORE
DOCENTE
PĒTNIECE

(ilgstošā prombūtnē)

ginta.majore[at]va.lv

Lasīt vairāk
Ginta Majore
Dr.sc.ing.
IF FAKULTĀTES DEKĀNE
INŽENIERZINĀTŅU UN IT STUDIJU VIRZIENA DIREKTORE
DOCENTE
PĒTNIECE

(ilgstošā prombūtnē)

ginta.majore[at]va.lv

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Programmu inženierija; Informācijas sistēmu analīze un izstrāde; Modelēšana un formālā specifikācija

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Programmu inženierija; Informācijas sistēmu analīze un izstrāde; Modelēšana un formālā specifikācija

Ginta Sēne
Mg.oec.
Galvenā finansiste-Finanšu grupas vadītāja

ginta.sene[at]va.lv

26681800

Ieva Gintere
Dr.art.
Docente
Zinātnisko projektu vadītāja
HESPI pētniece

ieva.gintere@va.lv

(ilgstošā prombūtnē)

29907813

Lasīt vairāk
Ieva Gintere
Dr.art.
Docente
Zinātnisko projektu vadītāja
HESPI pētniece

ieva.gintere@va.lv

(ilgstošā prombūtnē)

29907813

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Ievads filozofijā; Praksē uzņēmumā II; 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Ievads filozofijā; Praksē uzņēmumā II; 

Ilgvars Ābols
Mg.geogr.
Tūrisma un atpūtas studiju virziena direktors, lektors

ilgvars.abols[at]va.lv

29146232

 

Lasīt vairāk
Ilgvars Ābols
Mg.geogr.
Tūrisma un atpūtas studiju virziena direktors, lektors

ilgvars.abols[at]va.lv

29146232

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Tūrisma pamati; Mācību prakse - ekskursija I; Gada projekts I, II; Prakse uzņēmumā I, III; Pilsētu tūrisms; 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Tūrisma pamati; Mācību prakse - ekskursija I; Gada projekts I, II; Prakse uzņēmumā I, III; Pilsētu tūrisms; 

Ilona Āboliņa
Bc.oec.
Grāmatveža palīdze

ilona.abolina[at]va.lv

26681800

Ilona Budule
Mg.sc.soc.
Informācijas sistēmu administratore

ilona.budule[at]va.lv

64207226, 26664430

Iluta Bērziņa
Dr.oec.
HESPI pētniece

iluta.berzina[at]va.lv

Iluta Kalniņa
Mg.soc.
GALVENĀ BIBLIOTEKĀRE

iluta.kalnina[at]va.lv

64207226, 26664430

Ilze Grīnfelde
Mg.sc.soc.
Lektore
HESPI zinātniskā asistente

ilze.grinfelde[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Ilze Grīnfelde
Mg.sc.soc.
Lektore
HESPI zinātniskā asistente

ilze.grinfelde[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Pasākumu plānošana un organizēšana; Lauku tūrisms; Tūrisma projektu vadība; Tumšais tūrisms un apmeklētāju motivācijas; Aktīvā tūrisma vadība; Starpkultūru komunikācija tūrismā; Āra dzīves prakse; Problēmu risinājumu projekts; Tumšais tūrisms un apmeklētāju motivācija; 

Galvenie pētniecības virzieni: Tumšais tūrisms; Reģionālie tūrisma resursi; Āra dzīve

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Pasākumu plānošana un organizēšana; Lauku tūrisms; Tūrisma projektu vadība; Tumšais tūrisms un apmeklētāju motivācijas; Aktīvā tūrisma vadība; Starpkultūru komunikācija tūrismā; Āra dzīves prakse; Problēmu risinājumu projekts; Tumšais tūrisms un apmeklētāju motivācija; 

Galvenie pētniecības virzieni: Tumšais tūrisms; Reģionālie tūrisma resursi; Āra dzīve

Inese Birzniece
Dr.phys.
Lektore
SSII pētniece

inese.birzniece[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Lasīt vairāk
Inese Birzniece
Dr.phys.
Lektore
SSII pētniece

inese.birzniece[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Fizika; Materiālu pretestība; Elektropneimoautomātika; Mašīnu un mehānismu teorija; Salāgojumi pielaides un tehniskie mērījumi

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Fizika; Materiālu pretestība; Elektropneimoautomātika; Mašīnu un mehānismu teorija; Salāgojumi pielaides un tehniskie mērījumi

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Fizika; Materiālu pretestība; Elektropneimoautomātika; Mašīnu un mehānismu teorija; Salāgojumi pielaides un tehniskie mērījumi

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Fizika; Materiālu pretestība; Elektropneimoautomātika; Mašīnu un mehānismu teorija; Salāgojumi pielaides un tehniskie mērījumi

Inese Ebele
Mg.sc.soc., Mg.oec.
Lektore

inese.ebele[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Inese Ebele
Mg.sc.soc., Mg.oec.
Lektore

inese.ebele[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Cilvēkresursu vadība; Problēmu risinājumu projekts; Ievads uzņēmējdarbībā; Uzņēmuma vadības procesa modelēšana; Prakse uzņēmumā II; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Cilvēkresursu vadība un analīze; Starptautiskā cilvēkresursu vadība

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Cilvēkresursu vadība; Problēmu risinājumu projekts; Ievads uzņēmējdarbībā; Uzņēmuma vadības procesa modelēšana; Prakse uzņēmumā II; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Cilvēkresursu vadība un analīze; Starptautiskā cilvēkresursu vadība

Inese Taurīte
Mg.sc.soc.
Galvenā bibliotekāre

inese.taurite[at]va.lv

29338768

Inga Grāvele
Mg.sc.soc.
Galvenā bibliotekāre

inga.gravele[at]va.lv

64207226, 26664430

Inguna Bobrova
Kopētāja operatore

kopetava[at]va.lv

64207226

Inita Sakne
Mg.sc.soc.
Finanšu un iepirkumu speciāliste

inita.sakne[at]va.lv

26681800

Irēna Liepiņa
Dr.iur.
Docente

irena.liepina@va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Irēna Liepiņa
Dr.iur.
Docente

irena.liepina@va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Cilvēkresursu attīstība; Starptautiskā tiesiskā vide; Starptautiskā cilvēkresursu vadība

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Cilvēkresursu attīstība; Starptautiskā tiesiskā vide; Starptautiskā cilvēkresursu vadība

Ivars Majors
Mg.oec.
Informācijas tehnoloģiju studiju virziena vadītāja vietnieks studiju programmā "Kiberdrošības inženierija"

ivars.majors[at]va.lv

28301333 (fakultātes tel.Nr.)

Iveta Druva-Druvaskalne
Mg.geogr.
Lektore

iveta.druva[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

Lasīt vairāk
Iveta Druva-Druvaskalne
Mg.geogr.
Lektore

iveta.druva[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Tūrisma ģeogrāfija; Integrētā apvidus prakse; Baltijas jūras reģiona dabas tūrisma ģeogrāfija; Latvijas dabas tūrisma ģeogrāfija; Problēmu risinājumu projekts; Prakse uzņēmumā I, II; 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Tūrisma ģeogrāfija; Integrētā apvidus prakse; Baltijas jūras reģiona dabas tūrisma ģeogrāfija; Latvijas dabas tūrisma ģeogrāfija; Problēmu risinājumu projekts; Prakse uzņēmumā I, II; 

Iveta Grīnberga
Bc.oec.
Saimniecības pārvaldniece - Saimniecības grupas vadītāja

iveta.grinberga[at]va.lv

26651033

Iveta Putniņa
Mg.paed.
Administratīvā prorektore

iveta.putnina[at]va.lv

64250841, 25416191 (rektorāts)

IVETA SKRINDA
Vecākā grāmatvede

iveta.skrinda[at]va.lv

26681800

Jana Simanovska
Dr.sc.ing.
SSII pētniece

info[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Jānis Bikše
Mg.oec.
Lektors
HESPI zinātniskais asistents

janis.bikse[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Lasīt vairāk
Jānis Bikše
Mg.oec.
Lektors
HESPI zinātniskais asistents

janis.bikse[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Docēti studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ekonomikas pamati un loģistika; Ekonomikas pamati IT uzņēmumos; IT menedžments; Ekonomikas pamati;

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Ekonomikas pamati IT uzņēmumos; IT menedžments; Klientu vadības sistēmas; 

Docēti studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ekonomikas pamati un loģistika; Ekonomikas pamati IT uzņēmumos; IT menedžments; Ekonomikas pamati;

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Ekonomikas pamati IT uzņēmumos; IT menedžments; Klientu vadības sistēmas; 

Jānis Buholcs
Jānis Buholcs
Dr.sc.comm.
Asociētais profesors
HESPI pētnieks

janis.buholcs[at]va.lv

Lasīt vairāk
Jānis Buholcs
Jānis Buholcs
Dr.sc.comm.
Asociētais profesors
HESPI pētnieks

janis.buholcs[at]va.lv

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Argumentācijas un kritiskā domāšana; Mediju ētika; Tiešsaistes informācijas vide; Mediju ekonomika un vadība; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Argumentācijas teorija un kritiskā domāšana; Ētika un vērtības; Mediju vadība un tiešsaistes ekonomika; Pasākumu mārketings;

Galvenie pētniecības virzieni: Migrācija un tiešsaistes vide; Sociālie mediji; Sociālais kapitāls; Tiešsaistes kopienas; Komunikācijas tehnoloģijas; Mediju ētika

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Argumentācijas un kritiskā domāšana; Mediju ētika; Tiešsaistes informācijas vide; Mediju ekonomika un vadība; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Argumentācijas teorija un kritiskā domāšana; Ētika un vērtības; Mediju vadība un tiešsaistes ekonomika; Pasākumu mārketings;

Galvenie pētniecības virzieni: Migrācija un tiešsaistes vide; Sociālie mediji; Sociālais kapitāls; Tiešsaistes kopienas; Komunikācijas tehnoloģijas; Mediju ētika

Jānis Kalnačs
Dr.art.
Profesors
HESPI pētnieks

janis.kalnacs[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Jānis Kalnačs
Dr.art.
Profesors
HESPI pētnieks

janis.kalnacs[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Kultūras vēsture un tūrisms; Latvijas kultūrvēsture un tūrisms; Baltijas kultūras vēsture; Informācijas avoti un interpretācija; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Kultūras tūrisma vadība

Galvenie pētniecības virzieni: Kultūras mantojums; kultūras tūrisms

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Kultūras vēsture un tūrisms; Latvijas kultūrvēsture un tūrisms; Baltijas kultūras vēsture; Informācijas avoti un interpretācija; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Kultūras tūrisma vadība

Galvenie pētniecības virzieni: Kultūras mantojums; kultūras tūrisms

Jānis Kapustāns
Mg.hist.
Lektors

janis.kapustans[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Jānis Kapustāns
Mg.hist.
Lektors

janis.kapustans[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: ES politikas aspekti

Maģistra līmeņa studiju kursi: Eiroatlantiskās vērtības mūsdienu ģeopolitikā; ES institūcijas un pārvalde; ES politika uzņēmējdarbībā

Galvenie pētniecības virzieni: Baltijas valstu savstarpējās attiecības; Eiropas Savienības jautājumi; Latvija un ES

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: ES politikas aspekti

Maģistra līmeņa studiju kursi: Eiroatlantiskās vērtības mūsdienu ģeopolitikā; ES institūcijas un pārvalde; ES politika uzņēmējdarbībā

Galvenie pētniecības virzieni: Baltijas valstu savstarpējās attiecības; Eiropas Savienības jautājumi; Latvija un ES

Jānis Kleinbergs
Mg.sc.comp
IT grupas vadītājs

janis.kleinbergs[at]va.lv

29340322

Jānis Rozenbergs
Mg.oec.
Lektors

janis.rozenbergs[at]dome.cesis.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Jānis Rozenbergs
Mg.oec.
Lektors

janis.rozenbergs[at]dome.cesis.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Stratēģiskā vadīšana; Inovāciju vadība; Uzņēmuma stratēģija; 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Stratēģiskā vadīšana; Inovāciju vadība; Uzņēmuma stratēģija; 

Jānis Rozītis
Ēku pārzinis

janis.rozitis[at]va.lv

29487109

Jānis Šiliņš
Dr.hist.
HESPI pētnieks

janis2404[at]inbox.lv

26110509

Juris Binde
Dr.oec.
Profesors

28301333 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Juris Binde
Dr.oec.
Profesors

28301333 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Mobilo telekomunikāciju tehnoloģijas un pielietošana;

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Mobilo telekomunikāciju tehnoloģijas un pielietošana;

Juris Smaļinskis
Mg.biol.
Lektors
HESPI pētnieks

juris.smalinskis[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Juris Smaļinskis
Mg.biol.
Lektors
HESPI pētnieks

juris.smalinskis[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Tūrisms un vides aizsardzība; Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas tūrismā; Integrētā apvidus prakse; Prakse uzņēmumā I, II; 

Galvenie pētniecības virzieni: Vide;dabas daudzveidība; ilgtspējīga attīstība; ekotūrisms; tūrisms

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Tūrisms un vides aizsardzība; Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas tūrismā; Integrētā apvidus prakse; Prakse uzņēmumā I, II; 

Galvenie pētniecības virzieni: Vide;dabas daudzveidība; ilgtspējīga attīstība; ekotūrisms; tūrisms

Kalvis Zaļaiskalns
Sistēmu un datortīklu administrators

kalvis.zalaiskalns[at]va.lv

28948863

Kaspars Osis
Dr.sc.ing.
Zināšanu un tehnoloģiju centra direktors
Asociētais profesors
SSII pētnieks

kaspars.osis[at]va.lv

64207227, 28374150

Lasīt vairāk
Kaspars Osis
Dr.sc.ing.
Zināšanu un tehnoloģiju centra direktors
Asociētais profesors
SSII pētnieks

kaspars.osis[at]va.lv

64207227, 28374150

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Programmatūras izstrādes rīki un vides; Mobilās programmatūras inženierija I, II; Grāmatvedības/resursu plānošanas sistēmas; Zināšanu vadības sistēmas; Ievads mobilajās tehnoloģijās,

Maģistra līmeņa studiju kursi: Ievads zināšanu pārvaldībā; Zināšanu ekonomika un pārvaldība

Doktorantūras līmeņa studiju kursi: Sociotehnisku sistēmu prasību inženierija

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Programmatūras izstrādes rīki un vides; Mobilās programmatūras inženierija I, II; Grāmatvedības/resursu plānošanas sistēmas; Zināšanu vadības sistēmas; Ievads mobilajās tehnoloģijās,

Maģistra līmeņa studiju kursi: Ievads zināšanu pārvaldībā; Zināšanu ekonomika un pārvaldība

Doktorantūras līmeņa studiju kursi: Sociotehnisku sistēmu prasību inženierija

Katrīne Kūkoja
Mg.sc.comp.
HESPI direktora asistente
HESPI zinātniskā asistente

katrine.kukoja[at]va.lv

20226754

Kristaps Brigmanis-Briģis
Mg.sc.comp.
SSII zinātniskais asistents
Kristīne Meldere
Bc.oec.
Administratore

info[at]va.lv

64207230 (Cēsu iela 4)
26603322 (Cēsu iela 4)
25443379 (Tērbatas iela 10)

Lāsma Klečuna
Mūžizglītības projektu vadītāja

lasma.klecuna[at]va.lv

64207227, 28374150

Laura Fišere
Mg.theol.
Tehnoloģisko projektu vadītāja

laura.fisere[at]va.lv

64207227, 27867788

Lauris Klagišs
Mg.iur.
Datu aizsardzības speciālists

lauris.klagiss@gmail.com
info[at]datuspecialists.lv

29470425

Liene Leice
Kopētāja operatore

liene.leice[at]va.lv

64207226

Liene Ločmele
Mg.sc.soc.
Lektore
HESPI zinātniskā asistente

liene.locmele[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

Lasīt vairāk
Liene Ločmele
Mg.sc.soc.
Lektore
HESPI zinātniskā asistente

liene.locmele[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Masu komunikācija; Publiskā runa; Radošā rakstība; Argumentācija un kritiskā domāšana; Komunikācijas un sabiedrisko attiecību teorijas; Rakstītā komunikācija; Lietišķā etiķete un komunikācija

Maģistra līmeņa studiju kursi: Argumentācijas teorija un kritiskā domāšana; Komunikācijas teorijas; Kultūras un komunikācija; Kvalitatīvās pētījumu metodes; Mediju efekti

Galvenie pētniecības virzieni: Starpkultūru un starppersonu komunikācija; Identitātes sociāla konstruēšana; Kultūras diskursa analīze

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Masu komunikācija; Publiskā runa; Radošā rakstība; Argumentācija un kritiskā domāšana; Komunikācijas un sabiedrisko attiecību teorijas; Rakstītā komunikācija; Lietišķā etiķete un komunikācija

Maģistra līmeņa studiju kursi: Argumentācijas teorija un kritiskā domāšana; Komunikācijas teorijas; Kultūras un komunikācija; Kvalitatīvās pētījumu metodes; Mediju efekti

Galvenie pētniecības virzieni: Starpkultūru un starppersonu komunikācija; Identitātes sociāla konstruēšana; Kultūras diskursa analīze

Līga Cirse
Bc.pol.
projekta NEXT GEN vadītāja

liga.cirse[at]va.lv

64207227, 22045166

Līga Cvetkova
Mg.philol.
HESPI direktora asistente

liga.cvetkova[at]va.lv

(ilgstošā prombūtnē)

29456089

Līga Zariņa
Bc.oec.
Galvenā grāmatvede

liga.zarina[at]va.lv

26681800

Ligita Kūle
HESPI zinātniskā asistente

ligita.kule[at]va.lv

Ligita Melece
Dr.oec.
Asociētā profesore

ligita.melece[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Ligita Melece
Dr.oec.
Asociētā profesore

ligita.melece[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Kvalitātes vadības sistēmas

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Kvalitātes vadības sistēmas

Linda Lancere
Dr.sc.ing.
Pētniece SSII

linda.lancere[at]va.lv

 

 

Linda Veliverronena
Dr.phil. (PhD)
Docente
HESPI pētniece

linda.veliverronena[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Linda Veliverronena
Dr.phil. (PhD)
Docente
HESPI pētniece

linda.veliverronena[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Pētījumu metodoloģija atpūtas un tūrisma nozarē; Starpkultūru komunikācija tūrismā; Pasaules kultūras vēsture; Ceļotāju psiholoģija un motivācija; Āra dzīves prakse; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Tūrisma pētījumu metodoloģija; Maģistra prakse;

Galvenie pētniecības virzieni: Kultūras mantojums; kultūra un komunikācija; kopienas līdzdalība un iesaistīšana

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Pētījumu metodoloģija atpūtas un tūrisma nozarē; Starpkultūru komunikācija tūrismā; Pasaules kultūras vēsture; Ceļotāju psiholoģija un motivācija; Āra dzīves prakse; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Tūrisma pētījumu metodoloģija; Maģistra prakse;

Galvenie pētniecības virzieni: Kultūras mantojums; kultūra un komunikācija; kopienas līdzdalība un iesaistīšana

Madara Narņicka 
Bc.oec.
Sabiedrības zinātņu projektu vadītāja

madara.narnicka[at]va.lv

20242590

Maija Sedleniece
Mg.sc.comp.
Lektore

maija.sedleniece[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Maija Sedleniece
Mg.sc.comp.
Lektore

maija.sedleniece[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Cilvēkresursu vadība (ieskaitot lietvedību) un projektu vadība inženierzinātnēs; Datorzinības. IT un datorgrafikas lietojumi; Ievads saskarsmē un personālvadībā; Tīmekļa tehnoloģijas un drošas vietnes

Bachelor level study courses: Cilvēkresursu vadība (ieskaitot lietvedību) un projektu vadība inženierzinātnēs; Datorzinības. IT un datorgrafikas lietojumi; Ievads saskarsmē un personālvadībā; Tīmekļa tehnoloģijas un drošas vietnes

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Cilvēkresursu vadība (ieskaitot lietvedību) un projektu vadība inženierzinātnēs; Datorzinības. IT un datorgrafikas lietojumi; Ievads saskarsmē un personālvadībā; Tīmekļa tehnoloģijas un drošas vietnes

Bachelor level study courses: Cilvēkresursu vadība (ieskaitot lietvedību) un projektu vadība inženierzinātnēs; Datorzinības. IT un datorgrafikas lietojumi; Ievads saskarsmē un personālvadībā; Tīmekļa tehnoloģijas un drošas vietnes

Maira Leščevica
Dr.oec.
Profesore
HESPI pētniece

maira.lescevica[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Maira Leščevica
Dr.oec.
Profesore
HESPI pētniece

maira.lescevica[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Projektu vadība; Pētījumu metodoloģija; Starptautiskā ekonomika; Ekouzņēmējdarbība

Maģistra līmeņa studiju kursi: Projektu vadības stratēģijas un inovatīvie vadības procesi; Uzņēmējdarbības vide; Korporatīvā atbildība un ētika; Projektu vadība

Galvenie pētniecības virzieni: Ekonomika; Inovācijas; Ilgtspējīga tautsaimniecība; Sociālā uzņēmējdarbība

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Projektu vadība; Pētījumu metodoloģija; Starptautiskā ekonomika; Ekouzņēmējdarbība

Maģistra līmeņa studiju kursi: Projektu vadības stratēģijas un inovatīvie vadības procesi; Uzņēmējdarbības vide; Korporatīvā atbildība un ētika; Projektu vadība

Galvenie pētniecības virzieni: Ekonomika; Inovācijas; Ilgtspējīga tautsaimniecība; Sociālā uzņēmējdarbība

Maira Ore
Mg.oec.
Lektore

maira.ore[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Maira Ore
Mg.oec.
Lektore

maira.ore[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Finanšu grāmatvedība un informatīvās sistēmas; Ievads uzņēmējdarbībā; Vadības grāmatvedība; Nodokļu sistēma un likumdošana Latvijā; Ievads grāmatvedībā; Uzņēmējdarbības pamati;

Galvenie pētniecības virzieni: Grāmatvedības politika lauksaimniecības uzņēmumos

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Finanšu grāmatvedība un informatīvās sistēmas; Ievads uzņēmējdarbībā; Vadības grāmatvedība; Nodokļu sistēma un likumdošana Latvijā; Ievads grāmatvedībā; Uzņēmējdarbības pamati;

Galvenie pētniecības virzieni: Grāmatvedības politika lauksaimniecības uzņēmumos

Mairita Zaķe
Mg.sc.comp.
Informācijas tehnoloģiju studiju virziena direktore

mairita.zake[at]va.lv

27842282, 28301333

Lasīt vairāk
Mairita Zaķe
Mg.sc.comp.
Informācijas tehnoloģiju studiju virziena direktore

mairita.zake[at]va.lv

27842282, 28301333

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Sociālu sistēmu imitāciju modelēšana. Laboratorijas darbi -1 un Laboratorijas darbi - 2; 

Docētie studiju kursi:

Maģistra līmeņa studiju kursi: Sociālu sistēmu imitāciju modelēšana. Laboratorijas darbi -1 un Laboratorijas darbi - 2; 

Māra Maurāne
Mg.philol.
Informācijas tehnoloģiju studiju virziena un Inženierzinātņu studiju virziena studiju speciāliste

mara.maurane[at]va.lv

28301333

Māris Skrīvelis
programmētāja asistents

maris.skrivelis[at]va.lv

27400411

Mārtiņš Liberts
Dr.math.
Docents

martins.liberts@va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

Mikus Dubickis
Mg.oec.
Eksperts studiju kvalitātes jautājumos

mikus.dubickis[at]va.lv

64250841, 25416191 (rektorāts)

Mudīte Tumena
Komandante Zvejnieku ielā 13, Ausekļa ielā 25a

mudite.tumena[at]va.lv

26463367

Nauris Metlāns
Mg.sc.comp
Vecākais sistēmu administrators
Vieslektors

nauris.metlans[at]va.lv

26052692

Lasīt vairāk
Nauris Metlāns
Mg.sc.comp
Vecākais sistēmu administrators
Vieslektors

nauris.metlans[at]va.lv

26052692

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Datorsistēmu administrēšanas pamati; Datu pārraides tīkli I, II, III; Tīkla operētājsistēmas

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Datu pārraides tīkli I, II, III; Globālo datortīklu projektēšana un administrēšana; Tīkla operētājsistēmas

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Datorsistēmu administrēšanas pamati; Datu pārraides tīkli I, II, III; Tīkla operētājsistēmas

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Datu pārraides tīkli I, II, III; Globālo datortīklu projektēšana un administrēšana; Tīkla operētājsistēmas

Ojārs Balcers
Dr.phys.
SSII direktors
SSII pētnieks

ojars.balcers[at]va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

Ojārs Bāliņš
Mg.math.ing., Mg.iur.
Fakultātes dekāna p.i.
Darba aizsardzības speciālists

ojars.balins[at]va.lv

64250840, 28301333

Lasīt vairāk
Ojārs Bāliņš
Mg.math.ing., Mg.iur.
Fakultātes dekāna p.i.
Darba aizsardzības speciālists

ojars.balins[at]va.lv

64250840, 28301333

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Darba un vides aizsardzība; Nozares tiesību pamati un standarti; Darba, vides un civilā aizsardzība; Darba un civilā aizsardzība un PMP; Ekoloģija un vides aizsardzība; Civilā aizsardzība;

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Programmēšana (Java) I; Programmēšana (Java) II; Programmatūras inženierija; Nozares tiesību pamati un standarti; Darba, vides un civilā aizsardzība; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Civilā aizsardzība

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Darba un vides aizsardzība; Nozares tiesību pamati un standarti; Darba, vides un civilā aizsardzība; Darba un civilā aizsardzība un PMP; Ekoloģija un vides aizsardzība; Civilā aizsardzība;

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Programmēšana (Java) I; Programmēšana (Java) II; Programmatūras inženierija; Nozares tiesību pamati un standarti; Darba, vides un civilā aizsardzība; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Civilā aizsardzība

Oskars Java
Mg.sc.comp.
zinātnisko projektu vadītājs
HESPI zinātniskais asistents

oskars.java[at]va.lv

28678558

SAMANTA ANNA PRIEDĪTE
Mūžizglītības projektu koordinatore

samantaanna.priedite[at]va.lv

64207227, 28374150

Sandra Brigsa
Mg.sc.oec.
Lektore

sandra.brigsa[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Sandra Brigsa
Mg.sc.oec.
Lektore

sandra.brigsa[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Finanšu vadība

Maģistra līmeņa studiju kursi: Korporatīvās un publiskās finanses; Publiskās finanses; Starptautiskā ekonomika; Pasākumu finanšu vadība, finansējums un sponsori

Galvenie pētniecības virzieni: Risku analīze; Pašnodarbināto attieksme pret valsts sociālo apdrošināšanu; Nodarbinātības izmaiņas

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Finanšu vadība

Maģistra līmeņa studiju kursi: Korporatīvās un publiskās finanses; Publiskās finanses; Starptautiskā ekonomika; Pasākumu finanšu vadība, finansējums un sponsori

Galvenie pētniecības virzieni: Risku analīze; Pašnodarbināto attieksme pret valsts sociālo apdrošināšanu; Nodarbinātības izmaiņas

Santa Eglīte
Kopētāja operatore

(ilgstošā prombūtnē)

kopetava[at]va.lv

64207226

Sarma Cakula
Dr.paed.
Profesore, pētniece

sarma.cakula[at]va.lv

28653777

 

Lasīt vairāk
Sarma Cakula
Dr.paed.
Profesore, pētniece

sarma.cakula[at]va.lv

28653777

 

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ievads specialitātē; Pētījumu un praktisko darbu izstrādes un prezentēšanas metodika;

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Statistika un datorizētā informācijas apstrāde; Ievads specialitātē; Pētījumu un praktisko darbu izstrādes un prezentēšanas metodika; Algoritmi un datu struktūras; Statistika inženierzinātnēs; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde SPSS vidē; 

Doktorantūras līmeņa studiju kursi: Pētniecības darba metodoloģija un modelēšanas datu apstrāde;

Statistika inženierzinātnēs, 

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ievads specialitātē; Pētījumu un praktisko darbu izstrādes un prezentēšanas metodika;

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Statistika un datorizētā informācijas apstrāde; Ievads specialitātē; Pētījumu un praktisko darbu izstrādes un prezentēšanas metodika; Algoritmi un datu struktūras; Statistika inženierzinātnēs; 

Maģistra līmeņa studiju kursi: Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde SPSS vidē; 

Doktorantūras līmeņa studiju kursi: Pētniecības darba metodoloģija un modelēšanas datu apstrāde;

Statistika inženierzinātnēs, 

Sarmīte Rozentāle
Dr.oec.
Profesore
HESPI vadošā pētniece

sarmite.rozentale[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

Lasīt vairāk
Sarmīte Rozentāle
Dr.oec.
Profesore
HESPI vadošā pētniece

sarmite.rozentale[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Finanšu vadība; Investīciju un risku vadība

Maģistra līmeņa studiju kursi: Korporatīvās un publiskās finanses; Finanšu riska vadība

Galvenie pētniecības virzieni: Ilgtspējīga tautsaimniecība; Ilgtspējīga uzņēmējdarbība; Korporatīvās finanses un investīcijas

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Finanšu vadība; Investīciju un risku vadība

Maģistra līmeņa studiju kursi: Korporatīvās un publiskās finanses; Finanšu riska vadība

Galvenie pētniecības virzieni: Ilgtspējīga tautsaimniecība; Ilgtspējīga uzņēmējdarbība; Korporatīvās finanses un investīcijas

Selga Goldmane
Mg.philol.
Lektore

selga.goldmane[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Selga Goldmane
Mg.philol.
Lektore

selga.goldmane[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Angļu valoda; Strapkultūru izpratne; Kino ceļojums: kultūra, atmiņa, raksturi un izpausmes

Maģistra līmeņa studiju kursi: Vizuālā kultūra un semiotika

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Angļu valoda; Strapkultūru izpratne; Kino ceļojums: kultūra, atmiņa, raksturi un izpausmes

Maģistra līmeņa studiju kursi: Vizuālā kultūra un semiotika

Sergejs Peršins
Administrators

info[at]va.lv

64207230 (Cēsu iela 4)
26603322 (Cēsu iela 4)
25443379 (Tērbatas iela 10)

Solvita Denisa-Liepniece
Dr.sc.comm.
Docente
HESPI pētniece

26182299 (fakultātes kopējais)

Lasīt vairāk
Solvita Denisa-Liepniece
Dr.sc.comm.
Docente
HESPI pētniece

26182299 (fakultātes kopējais)

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Radio un TV žurnālistika; Žurnālistikas praktikums; Žurnālistikas žanri un tehnikas I, II;

Maģistra līmeņa studiju kursi: Ievads propagandā un ietekmējošā komunikācijā; Ietekmējošās komunikācijas tiešsaistes rīki un metodes; Transmediju stāstniecības pamati

Galvenie pētniecības virzieni: Politiskā komunikācija; Audiovizuālie mediji; Mediju pratība; Starpkultūru komunikācija

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Radio un TV žurnālistika; Žurnālistikas praktikums; Žurnālistikas žanri un tehnikas I, II;

Maģistra līmeņa studiju kursi: Ievads propagandā un ietekmējošā komunikācijā; Ietekmējošās komunikācijas tiešsaistes rīki un metodes; Transmediju stāstniecības pamati

Galvenie pētniecības virzieni: Politiskā komunikācija; Audiovizuālie mediji; Mediju pratība; Starpkultūru komunikācija

Solvita Stalidzāne
Mg.oec
Vecākā lietvede

solvita.stalidzane[at]va.lv

26182255

Svetlana Tomsone
Bc.sc.pol.
Projektu vadītāja

svetlana.tomsone[at]va.lv

26691977

Tālis Vigo Pumpuriņš
Dr.hist.
Profesors

talis.pumpurins[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

Lasīt vairāk
Tālis Vigo Pumpuriņš
Dr.hist.
Profesors

talis.pumpurins[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Prakse uzņēmumā I, III; Rīgas kultūras vēsture; Muzeju darbības pamatprincipi; 

Docētie studiju kursi: 

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Prakse uzņēmumā I, III; Rīgas kultūras vēsture; Muzeju darbības pamatprincipi; 

Tamāra Kalniņa
Komandante Stacijas ielā 22

tamara.kalnina[at]va.lv

26385024

Tatjana Mažāne
Mg.sc.soc.
Starptautisko projektu vadītāja

tatjana.mazane[at]va.lv

64250853, 22042022

Toms Amsons
SAM 822 projekta asistents, Moodle koordinators

toms.amsons[at]va.lv

 

Valdis Vīksna
Mg.paed., Mg.ing.
Lektors

valdis.viksna[at]va.lv

29423864

 

Lasīt vairāk
Valdis Vīksna
Mg.paed., Mg.ing.
Lektors

valdis.viksna[at]va.lv

29423864

 

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Materiālu mācība; Elektroapgāde un elektriskie aparāti; Programmēšanas pamati; Automātikas elementi, to uzbūve, darbība un pielietošana; Telekomunikācijas; Multimediju komunikācija; Tehniskā mehānika un materiālu pretestība

Docētie studiju kursi:

Koledžas līmeņa studiju kursi: Materiālu mācība; Elektroapgāde un elektriskie aparāti; Programmēšanas pamati; Automātikas elementi, to uzbūve, darbība un pielietošana; Telekomunikācijas; Multimediju komunikācija; Tehniskā mehānika un materiālu pretestība

Valdis Zaķis
Dr.chem.
Docents
SSII pētnieks

valdis.zakis@va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

 

Lasīt vairāk
Valdis Zaķis
Dr.chem.
Docents
SSII pētnieks

valdis.zakis@va.lv

28301333 (fakultātes kopējais)

 

Docētie studiju kursi: 

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ievads būvdarbu tehnoloģijās un ilgtspējība būvniecība; Ekoloģija un vides aizsardzība; Energoefektivitāte

Docētie studiju kursi: 

Koledžas līmeņa studiju kursi: Ievads būvdarbu tehnoloģijās un ilgtspējība būvniecība; Ekoloģija un vides aizsardzība; Energoefektivitāte

Vera Grāvīte
Mārketinga projektu vadītāja

vera.gravite[at]va.lv

26182244

Vija Daukšte
Dr.hist.
Asociētā profesore

vija.daukste[at]va.lv

26182299 (fakultātes kopējais)

Vija Melbārde
Mg.paed.
Biznesa vadības studiju virziena direktore
Lektore

vija.melbarde[at]va.lv

26603355

 

Lasīt vairāk
Vija Melbārde
Mg.paed.
Biznesa vadības studiju virziena direktore
Lektore

vija.melbarde[at]va.lv

26603355

 

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Makroekonomika; Ekonomikas vēsture; Mikroekonomika

Galveni pētniecības virzieni: Cilvēkkapitāla vadība reģionos;

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Makroekonomika; Ekonomikas vēsture; Mikroekonomika

Galveni pētniecības virzieni: Cilvēkkapitāla vadība reģionos;

Vineta Pūce
Bc.oec.
Starptautisko studiju speciāliste

vineta.puce[at]va.lv

64250853, 22042022

Vineta Silkāne
Dr.psych., Mg.math.
Docente
HESPI pētniece

vineta.silkane[at]va.lv

Lasīt vairāk
Vineta Silkāne
Dr.psych., Mg.math.
Docente
HESPI pētniece

vineta.silkane[at]va.lv

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Pētījumu metodoloģija I, II, Organizāciju komunikācija, Komunikācijas treniņš, Pētniecības prakse; Argumentācija un kritiskā domāšana; Pētniecības prakse; Pirmsdiploma prakse; Pētījumu metodoloģija tūrisma un atpūtas nozarē; Uzņēmuma vadības procesa modelēšana

Maģistra līmeņa studiju kursi: Sociālā izziņa, Organizāciju stratēģiskā vadība, Ētika un vērtības, Tiešsaistes vides sociālpsiholoģiskie aspekti, Datu vizualizācija, Kvantitatīvās pētījumu metodes, Maģistra darba seminārs;

Galvenie pētniecības virzieni: Sociālā izziņa, Ekonomikas psiholoģija, Veselības psiholoģija

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Pētījumu metodoloģija I, II, Organizāciju komunikācija, Komunikācijas treniņš, Pētniecības prakse; Argumentācija un kritiskā domāšana; Pētniecības prakse; Pirmsdiploma prakse; Pētījumu metodoloģija tūrisma un atpūtas nozarē; Uzņēmuma vadības procesa modelēšana

Maģistra līmeņa studiju kursi: Sociālā izziņa, Organizāciju stratēģiskā vadība, Ētika un vērtības, Tiešsaistes vides sociālpsiholoģiskie aspekti, Datu vizualizācija, Kvantitatīvās pētījumu metodes, Maģistra darba seminārs;

Galvenie pētniecības virzieni: Sociālā izziņa, Ekonomikas psiholoģija, Veselības psiholoģija

Zane Kudure
Mg.admin.
Lektore

zane.kudure[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

Lasīt vairāk
Zane Kudure
Mg.admin.
Lektore

zane.kudure[at]va.lv

26182266 (fakultātes kopējais)

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Tūrisma produkts; Tūrisma mārketings; MICE tūrisms, Viesmīlība; Tūrisma produkta veicināšana;

Maģistra līmeņa studiju kursi: Maģistra prakse;

Docētie studiju kursi:

Bakalaura līmeņa studiju kursi: Tūrisma produkts; Tūrisma mārketings; MICE tūrisms, Viesmīlība; Tūrisma produkta veicināšana;

Maģistra līmeņa studiju kursi: Maģistra prakse;